АСПІРАНТИ

Прізвище, ім’я, по-батькові аспіранта
Тема дисертаційної роботи Науковий керівник Роки навчання / форма навчання
Спеціальність 032 Історія та археологія
1. ШАКАЙЛО
Ксенія Василівна
Трансформаційні процеси в народній хореографії кінця ХІХ – початку ХХІ століття к.і.н., доцент Петрова Н.О. 2018-2022

денна

2. БІРЮКОВА
Ірина Олександрівна
Культурно-просвітницька діяльність Одеської національної наукової бібліотеки (1829-2009) д.і.н., професор Кушнір В.Г. 2017-2021

вечірня

3. ЛОБАНОВА
Марія Андріївна
Історія населення Середнього Побужжя: сабатинівська група пам’яток культурно-історичної спільноти Трипілля-Кукутені к.і.н., доцент Кіосак Д.В. 2017-2021

денна

4. ДОЛГОЧУБ
Валентин Андрійович
Практики реконструкції та способи репрезентації традиційної культури
в Україні на початку ХХІ ст.
к.і.н., доцент Петрова Н.О. 2016-2020

денна

5. МЛАДІНОВА
Ірина Панасівна
Категорія часу та простору в актуальних обрядових практиках балканських групп Буджака д.і.н., доцент Прігарін О.А. 2016-2020

денна

Спеціальність 07.00.04 – археологія
6. МАСЮТА
Денис Олександрович
Торгівельні зв’язки пізньоскіфських городищ Криму
в І ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. (за матеріалами амфорної тари)
д.і.н., професор Дзиговський О.М. 2012-2015, 2018-2019

заочна

Коментувати не дозволено.