АСПІРАНТИ

Прізвище, ім’я, по-батькові аспіранта
Тема дисертаційної роботи Науковий керівник Роки навчання/ форма навчання
Спеціальність 07.00.04 – археологія
1. Четверикова А.А. Теорії «Великого Потопу» в давній історії Причорномор’я д.і.н., професор Сминтина О.В.
2. Олійник Г.О. Типологія скляних та кам’яних прикрас з пізньосарматських комплексів східноєвропейського степу д.і.н., професор Дзиговський О.М. 2014-2017

очна

3. Янов Д.М. Обіг монет Османської імперії на території Пруто-Дністровського межиріччя в 1362-1691 рр. д.і.н., професор Дзиговський О.М. 2015-2018

очна

Спеціальність 07.00.05 – етнологія
4. Яцун Н.О. Соціалізація дітей та молоді на Одещині к.і.н., доцент Петрова Н.О. 2012-2016

заочна

5. Петрова А.О. Сімейна обрядовість українців порубіжжя Лісостепу і Степу Буго-Дністровського межиріччя д.і.н., професор Кушнір В.Г. 2014-2017

очна

6. Стрельцова А.В. Традиційне ткацтво українців Буджака (початок – 70-ті роки ХХ століття) д.і.н., професор Кушнір В.Г. 2015-2018

очна

Comments are closed.