АСПІРАНТИ

Прізвище, ім’я, по-батькові аспіранта
Тема дисертаційної роботи Науковий керівник Роки навчання / форма навчання
Спеціальність 032 Історія та археологія
1. БІРЮКОВА
Ірина Олександрівна
Культурно-просвітницька діяльність Одеської національної наукової бібліотеки (1829-2009) д.і.н., професор Кушнір В.Г. 2017-2021

вечірня

2. ЛОБАНОВА
Марія Андріївна
Історія населення Середнього Побужжя: сабатинівська група пам’яток культурно-історичної спільноти Трипілля-Кукутені к.і.н., доцент Кіосак Д.В. 2017-2021

денна

3. ДОЛГОЧУБ
Валентин Андрійович
Практики реконструкції та способи репрезентації традиційної культури
в Україні на початку ХХІ ст.
к.і.н., доцент Петрова Н.О. 2016-2020

денна

4. МЛАДІНОВА
Ірина Панасівна
Просторово-часові уявлення в обрядовості балканських етнічних груп Буджака
(початок ХІХ – ХХІ ст.)
д.і.н., доцент Прігарін О.А. 2016-2020

денна

Спеціальність 07.00.04 – археологія
5. ЯНОВ
Дмитро Миронович
Обіг монет Османської імперії на території Пруто-Дністровського межиріччя в 1362-1691 рр. д.і.н., професор Дзиговський О.М. 2015-2018

денна

Спеціальність 07.00.05 – етнологія
6. СТРЕЛЬЦОВА
Анастасія Валеріївна
Традиційне ткацтво українців Буджака (початок – 70-ті роки ХХ століття) д.і.н., професор Кушнір В.Г. 2015-2018

денна

Коментувати не дозволено.