Сминтина Олена Валентинівна

 

Народилася 28 липня 1972 р. Доктор історичних наук (2003), професор (2004), завідуюча кафедрою археології та етнології України історичного факультету (з 1999 р.), директор Інституту міжнародної освіти ОНУ імені І.І. Мечникова (2010-2015 рр.), академік Академії наук вищої освіти України (з 2010 р.), керівник Центру культури та історії Італії імені Дж. Гарібальді (з 2008 р.). 

Основні напрямки наукової діяльності:
– первісна археологія та первісна історія,
– інвайронментальна історія,
– проблеми взаємодії природи та суспільства в історичній ретроспективі,
– історія археологічних досліджень на Півдні України.

Докторська дисертація:
«Давнє населення України в його природному середовищі: епоха ранньопервісної общини».
Місце захисту: Ін-т українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, м. Львів, рік захисту: 2003 р.

Кандидатська дисертація:
«Історія населення України в IX–VI тис. до н. е.: екологічний аспект».
Місце захисту: м. Дніпропетровськ, рік захисту: 1997 р.

Наукова школа:
вихованка та науковий керівник наукової школи «Давня історія, археологія та етнологія», заснованої в ОНУ імені І.І. Мечникова у 1968 р.

Навчальна діяльність (списки дисциплін, лекційні курси):

ОР «Бакалавр», спеціальність «032 Історія та археологія»
–  Історія первісного суспільства (1 курс, 1 семестр)
–  Археологія ідентичності (4 курс, 2 семестр)
–  Основи наукових досліджень (2 курс, 1 семестр)
–  Археологія мистецтва (2 курс, 2 семестр)

 
ОР «Магістр», спеціальність «032 Історія та археологія»
–  Екологічна історія (1 курс, 2 семестр)
 
ОР «Доктор філософії», спеціальність «032 Історія та археологія»
– Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження (2 курс)
 
Розробила програми, методичні матеріали та протягом 2000-2017 рр. читала також курси:
«Давня історія України» (для студентів денного та заочного відділень), «Слов’яно-руська археологія», «Геоархеологія кам’яної доби»,«Історіографія археології», «Історія етнологічної науки», «Історія культурного освоєння Північно-Західного Причорномор’я у первісну добу», «Природа та розвиток культури і суспільства».

 
Участь у міжнародних організаціях, асоціаціях:
з 1999 р. – дійсний член Європейської асоціації археологів, член комітету з професійної підготовки археологів, контактна особа для країн Східної Європи;
з 2001 р. – член Європейського товариства інвайронментальної історії;
з 2003 р. – член Всесвітнього археологічного конгресу;
з 2004 р. – індивідуальний член Міжнародного географічного товариства;
з 2009 р. – член Національного комітету Міжнародної Асоціації дослідників четвертинного періоду (співкерівник секції археології);
з 2011 р. – дійсний член Геологічного Товариства США.

 
Державні нагороди та почесні звання:
Премія Президента України для молодих вчених (2006).
Премія імені І. Крип’якевича (2011).
Державна нагорода Італії – орден «Зірка Італії» (2019).
Нагрудний знак «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України (2020).
Грамоти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, НАН України, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради.

 
Контактні дані:
тел.: +38-048-723-62-14
e-mail: smyntyna_olena@onu.edu.ua

   

НАУКОВІ ПРАЦІ

Науковий доробок О.В. Сминтини складається з понад 250 друкованих праць, серед яких 3 монографії, 3 навчальні посібники, 14 методичних видань та близько 180 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях України, Росії, Молдови, Великої Британії, США, Німеччини, Бельгії, Португалії, Фінляндії, Греції, Угорщини та інших країн.

Монографії

 1. Зональність ранньопервісних культур: дослідження, факти, теорії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 306 с.
 2. Теоретичні питання дослідження екології давньої людини. – Одеса: Астропринт, 2004. – 104 с.
 3. Острів Зміїний. Історія та археологiя / О.В. Сминтина, С.Б. Охотніков, О.І. Терещенко [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2008. – 175 с.

Розділи у колективних монографіях

 1. Smyntyna O. Grounds of Environmental History of Ukraine // Environment and Development. Policies for our sustainable future. – Budapest: Akaprint Nyomeda, 2008. – P. 79-92.
 2. Smyntyna O. Chapter 2. Agriculture, or the domestication of plants, diffused from its start in the Middle East to the rest of the world. PRO // Popular Controversies in World History. – Santa Barbara: ABC-Clio, 2011. – Vol. 1. Prehistory and Early Civilizations. – P. 23-37.
 3. Smyntyna O.V. Environment in Soviet and Post-Soviet archaeology // Humans and environment: new archaeological perspective for the twenty-first century. – Oxford: Oxford University press, 2013. – Р. 27-44.
 4. Сминтина О.В. Інститут міжнародної освіти // Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Історія і сучасність. 1865 -2015. – Одеса: ОНУ, 2015. – С. 892-901.
 5. Кафедра археології та етнології України // Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Історія і сучасність. 1865 -2015. – Одеса: ОНУ, 2015. – С. 770-774.
 6. Yanko-Hombach V., Schnyukov E., Pasynkov A., Sorokin V., Kuprin P., Maslakov N., Motnenko I., Smyntyna O. Chapter 16. Geological and Geomorphological Factors and Marine Conditions of the Azov-Black Sea Basin and Coastal Characteristics as They Determine Prospecting for Seabed Prehistoric Sites on the Continental Shelf // Submerged Landscapes of the European Continental Shelf: Quaternary Paleoenvironments. – John Wiley&Sons Ltd., 2017. – P. 431-478.
 7. Kadurin, S., Yanko-Hombach, V., Smyntyna, O. The Ukraine: In search of submerged Late Palaeolithic sites on the North-Western Black Sea shelf // The Archaeology of Europe’s Drowned Landscapes. Coastal Research Library, vol 35. Springer, Cham. 2020. – Р. 413-428. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-37367-2_21

Навчальні посібники   

 1. Давня історія України. Частина І: Епоха антропосоціогенезу та ранньопервісної общини: навчальний посібник. – Одеса: Гермес, 1999. – 124 с.
 2. Слов’яно-руська археологія: посібник для студ. іст. фак. – Одеса: Друк, 2000. – 68 с.
 3. Історія первісного суспільства: метод. посібник. – Одеса: Гермес, 1999. – 32 с.; 2-е вид., доп. – Одеса: GMM Press, 2002. – 16 с.

Методичні розробки   

 1. Історія первісного суспільства // Робочі програми фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін для студ. іст. фак. – Одеса, 2002. – С. 45-88.
 2. Історіографія археології // Програми професійно-орієнтованих дисциплін: спеціальність «Археологія». – Одеса, 2003. – С. 9­-17.
 3. Історіографія етнологічної науки // Програми професійно-орієнтованих дисциплін: спеціальність «Етнологія». – Одеса, 2003. – С. 3-11.
 4. Проблеми мезоліту-неоліту // Програми професійно-орієнтованих дисциплін: спеціальність «Археологія». – Одеса, 2003. – С. 51-­59.
 5. Проблеми палеоліту // Програми професійно-орієнтованих дисциплін: спеціальність «Археологія». – Одеса, 2003. – С. 27-37.
 6. Слов’яно-руська археологія // Програми професійно-орієнтованих дисциплін: спеціальність «Археологія». – Одеса, 2003. – С. 69­-77.
 7. Методичні рекомендації по написанню кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт для студентів історичного факультету. – Одеса, 2005. – 23 с. (у співавторстві з В.М. Хмарським); 2-е вид., доп. – Одеса, 2011. – 28 с. (у співавторстві з В.М. Хмарським).
 8. Основи наукових досліджень: методичні рекомендації. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018 – 26 с.
 9. Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження: методичні рекомендації з нормативного курсу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія». – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2021. – 22 с.

Статті

У закордонних фахових рецензованих виданнях: 

 1. The environmental approach to prehistoric studies: approaches and theories // History and theory: Studies in the philosophy of history. – 2003. – Vol. 42, № 4: Theme issue: environment and history. – P. 44-59.
 2. An attempt at living space delineation: the case for early mesolithic of Steppe Ukraine // British archaeological report. International Series. – 2004. – № 1224. – P. 89-99.
 3. Early prehistoric culture conceptualization: contemporary controversies // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1313. – P. 1-10.
 4. Ecological explanation of Hunter-Gatherers Behavior: an attempt of historical overview // Social evolution and history. – 2004. – Vol. 3, № 2. – P. 3-24. – Режим доступу: http://www.academia.edu/729043/Ecological_Explanation_of_Hunter-Gatherers_Behavior_An_Attempt_of_Historical_Overview
 5. Introduction. The use of living space in prehistory // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1224.
 6. Late mesolithic living spaces in the framework of the Black and Azov Sea steppe // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1271. – P. 63-75.
 7. Late mesolithic of Southern Ukraine: the settlement of Zaliznychne and new sources for interpretation of the Kukrek phenomenon // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1302. – P. 173-186.
 8. Landscape in prehistoric archaeology: comparing Western and Eastern paradigms // Landscape ideologies. Archaeolingua, series minor. – Budapest, 2006. – Vol. 22. – P. 81-96.
 9. Late mesolithic of the Ukrainian part of the Lower Danube region: new perspectives of human adaptation and interpretation of natural environments // Quaternary international. – 2007. – Vol. 167-168. – P. 114-120. – Режим доступу: http://www.researchgate.net/publication/222773500_Late_Mesolithic_of_the_Ukrainian_part_of_the_Lower_Danube_region_New_perspectives_of_human_adaptation_and_interpretation_of_natural_environments
 10. Introduction // Quaternary International. – 2009. – Vol. 197, № 2. – Р. 1-5.
 11. Pavel Dolukhanov (1937-2009) // Quaternary International. – 2010. – Vol. 225, issue 2. – P. 150-152.
 12. Chapter 2. Agriculture, or the domestication of plants, diffused from its start in the Middle East to the rest of the world. PRO // Popular Controversies in World History. – Santa Barbara: ABC-Clio, 2011. – Vol. 1. Prehistory and Early Civilizations. – P. 23-37.
 13. Mesolithic settlements of the Ukrainian Steppes: migration as sociocultural response to a changing world // British Archaeological reports, International series / Comparative Archaeology and Paleoclimatology: sociocultural responces to a changing world. – 2013. – № 2456. – P. 93-98. – Режим доступу: http://www.researchgate.net/publication/235393075_Mesolithic_Settlements_of_the_Ukrainian_Steppes_migration_as_sociocultural_response_to_a_changing_world
 14. Environment in Soviet and Post-Soviet archaeology // Humans and environment: new archaeological perspective for the twenty-first century. – Oxford: Oxford University press, 2013. – Р. 27-44.
 15. Late Mesolithic site of Zaliznychne in the light of recent hypothesis of Neolithization of North-Western Pontic region // Romanian Review of Eurasian Studies. – 2015. – Vol. XI, no 1-2. – P. 7-22.
 16. Cultural resilience theory as an instrument of modeling of human response to the global climate change // Riparia. – 2016. – Vol. 2. – P. 1-20. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/319964669_CULTURAL_RESILIENCE_THEORY_AS_AN_INSTRUMENT_OF_MODELING_HUMAN_RESPONSE_TO_GLOBAL_CLIMATE_CHANGE_A_CASE_STUDY_IN_THE_NORTH-WESTERN_BLACK_SEA_REGION_ON_THE_PLEISTOCENE-HOLOCENE_BOUNDARY
 17. 7-12 – the north black sea prehistory: new highlights, revisions and updates in the light of recent interdisciplinary projects (IGCP610, IGCP521, INQUA501, INQUA IFG POCAS etc.) // Geological Society of America. Abstracts with Programs. – 2021. – Vol. 53, № 6.

У закордонних енциклопедичних виданнях: 

 1. Ukraine // Encyclopedia of World environmental history. – New York: Routledge, 2004. – Vol. 3. – P. 1227-1228.
 2. Determinism // Encyclopedia of world geography. – New York: Facts on File, 2005. – Vol. 1. – P. 247-248.
 3. Ecological niches // Encyclopedia of world geography. – New York: Facts on File, 2005. – Vol. 1. – P. 266-268.
 4. Human-Environment relationships // Encyclopedia of world geography. – New York: Facts on File, 2005. – Vol. 2. – P. 427-429.
 5. Adaptation, cultural // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 1. – P. 17-19.
 6. Agricultural revolution // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 1. – P. 33-36.
 7. Agriculture, origins of // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 1. – P. 38-40.
 8. Cave art // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 2. – P. 452-454.
 9. Determinism // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 2. – P. 735-736.
 10. Mesolithic cultures // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 4. – P. 1580-1582.
 11. Paleoecology // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 4. – P. 1802-1803.
 12. Prehistory // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 4. – P. 1927-1929.
 13. Rock art // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 5. – P. 2028-2029.
 14. Chronology // Encyclopedia of Time. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2009. – Vol. 1. – P. 183-186.
 15. Evolution, cultural // Encyclopedia of Time. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2009. – Vol. 1. – P. 465-469.
 16. Evolution, social // Encyclopedia of Time. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2009. – Vol. 1. – P. 490-494.
 17. Migrations // Encyclopedia of Time. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2009. – Vol. 2. – P. 868-872.
 18. A Cognitive Revolution? Competing Theories about Art and Its Meaning // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 280-282.
 19. Cardial ceramics // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 143.
 20. Compassion among the Neanderthals – the burials at Shanidar Cave // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 174.
 21. Early Notational Systems // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 358-361.
 22. Mammoth hunters of the Russian Plain // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 123-124.
 23. Projectile Technologies – Spears, the Atlatl, and Bow and Arrow // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 352-353.
 24. Reindeer hunters of France. Pincevent // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 124.
 25. The Last Glacial Maximum // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 84-85.
 26. The Retreat of the Glaciers and the Beginnings of the Holocene // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 85-87.
 27. The Sungir burials // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 308.
 28. Structures. The Gravettian structures at Kostenki. The Magdalenian structures at Mezhirich // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 353-356.
 29. Wild to domesticated wheat // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P.132.
 30. Ecology // Encyclopedia of American Environmental History. – New York: Facts on File, 2011. – Vol. 2. – P. 431-434.
 31. Sustainable development // Encyclopedia of American Environmental History. – New York: Facts on File, 2011. – Vol. 4. – P. 1248-1249.
 32. Bacon, Roger // War and Religion: Encyclopedia of Faith and Conflict in 3 volumes. – ABC-Clio, 2017. – Vol. 1. – P. 104-105.
 33. Bernard of Clairvaux // War and Religion: Encyclopedia of Faith and Conflict in 3 volumes. – ABC-Clio, 2017. – Vol. 1. – P. 121-122.
 34. Monophysitism // War and Religion: Encyclopedia of Faith and Conflict in 3 volumes. – ABC-Clio, 2017. – Vol. 2. – P. 566-567.
 35. Urban II, Pope of Rome // War and Religion: Encyclopedia of Faith and Conflict in 3 volumes. – ABC-Clio, 2017. – Vol. 3. – P. 820-821. 

Вибрані публікації: 

 1. К проблеме адаптивности культуры этноса: археологический и этнологический аспекты // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Владивосток; Омск, 2000. – С. 35-37.
 2. Некоторые аспекты археологического изучения связей этноса и ландшафта // Ландшафт і сучасність: зб. наук. праць. – К.; Вінниця: Гіпаніс, 2000. – С. 167-170.
 3. Палеоэкологическое районирование степной Украины в эпоху раннего мезолита // Stratum plus. – 2000. – № 1. – С. 463-475.
 4. Ландшафт в контексті палеоекологічного підходу до вивчення давньої культури: проблеми та перспективи // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2001. – Вип. 11. – С. 143-152.
 5. Представления о пространстве в англоязычной этноархеологии // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Нальчик; Омск, 2001. – С. 37-39.
 6. Проблема взаємодії природи та суспільства в інтерпретаційній археології // Vita Antiqua. – 2001. – № 3-4. – С. 31-40.
 7. Дністро-Дніпровський жилий простір в контексті розвитку пізньомезолітичної культури степової України // Історична наука: проблеми розвитку. – Луганськ, 2002. – С. 187-193.
 8. Ландшафт в західноєвропейській археології: сучасні підходи до концептуалізації // Нові технології в археології. – К.; Львів, 2002. – С. 177-188.
 9. Поняття жилого простору в контексті дослідження ранньомезолітичних культур степової України // Археологія. – 2002. – № 1. – С. 44-51.
 10. Поселение Зализничное и проблема сложения позднемезолитической культуры в Нижнедунайском регионе // Stratum Plus. – 2001/ 2002. – № 1. – С. 452-463.
 11. Антропогеография в контексте интеграции археологических и этнологических исследований // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 2003. – С. 75-76.
 12. До проблеми палеоекологічного районування: жилі простори Степової України в епоху пізнього мезоліту // Кам’яна доба України – К., 2003. – Вип. 2. – С. 136-149.
 13. Дунай-Дністровський жилий простір у контексті розвитку пізньомезолітичної культури степової України // Проблеми історії та археології України. – Харків, 2003. – С. 22-24.
 14. Плюрализм концептуализации взаимодействия природы и общества в науке середины XX в.: «человек в природе» или «человек – творец природы» // Региональные тенденции взаимодействия человека и природы в процессе перехода от аграрного к индустриальному обществу. – Тверь, 2003. – С. 28-33.
 15. Проблема взаємодії природи і суспільства в гуманітарних та природничих науках рубежу тисячоліть: від адаптації до співтворчості // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2003. – Вип. 13. – С. 5-13.
 16. Теория стресса в контексте интерпретации раннепервобытной культуры // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии. – Новосибирск, 2003. – С. 445-449.
 17. Взаємодія давньої людини і ландшафтів: сучасні підходи до проблеми // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2004. – Вип. 7. – С 87­-103.
 18. Візуалізм та естетизм у інтерпретації ландшафту в сучасній археології та етнології // Етнокультура у контексті світової історії. – Чернівці, 2004. – С. 115-121.
 19. Понятие ландшафта в постмодернистской археологии и этнографии // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Алматы; Омск, 2004. – С. 54-56.
 20. Постмодерністські ландшафти та проблема концептуалізації просторових рамок дослідження давніх культур. 1: Ландшафт як образ // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2004. – Вип. 15. – С. 11-23.
 21. Экологическая ниша или археологический микрорайон: к вопросу о соотношении понятий // Археологические микрорайоны Северной Евразии. – Омск, 2004. – С. 77-78.
 22. Инвайронментализм в историко-археологических исследованиях середины XX ст.: «человек в природе» против «человека – творца природы» // Древнее Причерноморье. – Одесса, 2005. – С. 161-168.
 23. Постмодерністські ландшафти та проблема концептуалізації просторових рамок дослідження давніх культур. 2: Ландшафт як текст // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2005. – Вип. 16. – С. 7-14.
 24. Основные проявления визуализма и эстетизма в интерпретации ландшафта в современной культурной географии и культурной антропологии // Интеграция археологических и этнологических исследований. – Одесса; Омск, 2007. – С. 53-56.
 25. Мешканці Українського Нижнього Подунав’я на початку голоцену: до проблеми залюднення регіону // Краєзнавчий вісник. – 2007-2008. – № 1(27). – С. 3-7.
 26. Экологический кризис в Северо-Западном Причерноморье на рубеже плейстоцена и голоцена: основные компоненты и динамика во времени // Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы. – СПб.: Кунсткамера, 2009. – С. 65-67.
 27. Колебания уровня Черного моря и адаптационная стратегия древнего человека за последние 30 тысяч лет // Геология и полезные ископаемые мирового океана. – 2011. – № 2(24). – С. 61-94 (4 співавтори).
 28. Палеогеография и обитатели позднемезолитической стоянки Зализничное в свете неолитизации Украинского Нижнего Подунавья // Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. – Одесса: СМИЛ, 2012. – С. 206-212.
 29. Понятие экологической ниши в контексте археологического исследования: к проблеме пространственных рамок палеоэкологических реконструкций // Древнее Причерноморье. – Одесса, 2013. – Вып. Х. – С. 561-565.
 30. До проблеми первинного залюднення українського Нижнього Подунав’я // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище Чорноморського регіону за останні 30 тис. років: від минулого до прогнозування майбутнього». – Одеса, 2013. – С. 97-101.
 31. Экологический подход в советской археологии: от географического нигилизма к эмпирическому плюрализму // Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху: сборник статей к 60-летию А.Н. Дзиговского. – Киев: Видавець Олег Філюк, 2013. – С. 10-17.
 32. North-Western Black Sea Region at LGM: searching for the sea impact on human adaptation // Proceedings of the 4th Plenary Conference of IGCP 610 «From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary». – Tbilisi, 2016. – P. 162-166.
 33. Теория упругости культуры как инструмент интерпретации культурных изменений в Северо-Западном Причерноморье на рубеже плейстоцена и голоцена под влиянием глобальных изменений климата // Экология древних и современных обществ. – 2016. – Вып. 5. – С. 147-150.
 34. Теорія культурної пружності у первісній археології в системі моделювання відповіді людини на глобальні зміни клімату // Стародавнє Причорномор’я. – 2016. – Вип. XI. – С. 504-509.
 35. Робота спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 (каденція 2013-2016 рр.) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2016. – Вип. 27. – С. 492-497.
 36. Теорія стресу як інструмент реконструкції історії населення Північно-Західного Причорномор’я на рубежі плейстоцену та голоцену // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова.. – 2016. – Вип. 27. – С. 165-177.
 37. Adjustment theory in the study of human responses to global climate change in the northwestern black sea region at the Pleistocene-Holocene boundary // Proceedings of the 5th Plenary Conference of IGCP 610 «From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary» and INQUA IFG POCAS «Ponto-Caspian Stratigraphy and Geochronology». – Palermo, 2017. – P. 185-187.
 38. Географічний підхід в первісній археології на рубежі ХХ – ХХІ століть: від дисциплінарного плюралізму до трансдисциплінарності // Vita Antiqua. – 2017. – № 9. – С. 16-21.
 39. Максимум останнього зледеніння у Північно-Західному Причорномор’ї у світлі дискусії про вплив Чорного моря на культурно-історичні процесу в регіоні // Человек в истории и культуре. – Одеса: Ирбис, 2017. – С. 178-183.
 40. Міграції як чинник культурного освоєння Нижнього Подунав’я у ранньопервісну добу: до постановки проблеми // Міграції в історії і етнічних процесах України. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць: наукове видання / За редакцією В. Г. Кушніра. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – С. 320-328.
 41. Теорія регулювання у системі сучасних підходів до реконструкції відповіді людини на глобальні зміни клімату у первісності // Записки історичного факультету. – 2017. – Вип. 28. – С. 63-74.
 42. Екологічна історія дописемної доби: актуальні питання сучасних досліджень // Стародавнє Причорномор’я. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – Вип. ХІІ. – С. 494-499.
 43. До питання про зв’язок етносу й ландшафту: археологічний вимір проблеми // Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 314-320.
 44. 25 років кафедрі археології та етнології України: віхи творчого шляху // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт, присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 9-21.
 45. Role of migrations in cultural exploration of Lower Danube region in Early Prehistory // Proceedings of Joint Plenary Conference and Field Trip of IGCP 610 «From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quartenary» and INQUA IFG POCAS «Ponto-Caspian Stratigraphy and Geochronology». – Istanbul, 2018. – Р. 158-162.
 46. Забезпечення якості вищої археологічної освіти в сучасній Україні: актуальні виклики та шляхи їх подолання // Археологія та музейна справа в системі освіти і науки. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства, 24-25 жовтня 2019 р. – Київ, 2019. – С. 20-21.
 47. Роль екологічної парадигми у формуванні сучасної проблематики української археології кам’яної доби у світлі наукового доробку Д.Я. Телегіна // Від палеоліту до козацької України. Анотації Міжнародної ювілейної конференції до 100-ліття Д.Я. Телегіна (м. Київ, 21-23 листопада 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 82-83.
 48. Як там наші за Дунаєм? Рецензія на: Кушнір В.Г Історія і культура українців Північної Добруджі. – Одеса: Одеський національний університет, 2019. – 108 с., 44 іл. (українською та румунською мовами) // Записки історичного факультету. 30 випуск. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – С. 415-425 (у співавторстві з Петровою Н.О.)
 49. Життя ромів очима етнолога. Рецензія на: Гальченко В.В., Петрова Н.О., Циня І.І. «Амаро Трайо»: нариси про побут та традиції ромів Одещини. – Одеса, 2020. – 98 с. // Записки історичного факультету. 31 випуск. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020. – С. 216-220.
 50. Олександр Миколайович Дзиговський // Стародавнє Причорномор’я / ред. І.В. Нємченко. – Одеса: ОНУ, 2021. – Вип. ХІІІ. – С. 430-435 (у співавторстві з В.Г. Кушніром).
 51. Життя в науці за покликом душі // Записки історичного факультету. 32 випуск. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021. – С. 157-163 (у співавторстві з Петровою Н.О.)

Електронні публікації: 

 1. The Environmental Approach to Prehistoric Studies: Concepts and Theories. – Режим доступу: http://www.researchgate.net/publication/229756855_The_Environmental_Approach_to_Prehistoric_Studies_Concepts_and_Theories
 2. Transition from hunter-gatherer to productive economy in North-Western Black Sea region: contemporary paradigm of studies in the light of Black Sea level changes // Abstracts of XVIII INQUA Congress (digital version). – Режим доступу: http://www.inqua2011.ch/?a=programme&subnavi=abstract&id=1536
 3. Geoarchaeology in Ukraine: basic paradigms and contemporary controversies // Abstracts of XVIII INQUA Congress (digital version). – Режим доступу: http://www.inqua2011.ch/?a=programme&subnavi=abstract&id=2019
 4. Archaeological geology in Soviet and Post-Soviet science: milestones, paradigms, concepts and methodology // Geological Society of America Abstracts with Programs (GSA’s 125th Anniversary Annual Meeting & Exposition). – 2013. – Vol. 45, № 7. – P. 254. – Режим доступу: https://gsa.confex.com/gsa/2013AM/webprogram/Paper230060.html
 5. Pastoralism and Pastoralists Since the Bonze Age till the Present: an Environmental Interpretation of Historical Phenomenon: a review of «The Ecology of Pastoralism», Nick P. Kardoulias, ed. University of Colorado Press, 2015 // Anthropology Book Forum of American Anthropological Association. – Режим доступу: http://www.anthropology-news.org/?book-review=pastoralism-and-pastoralists-since-the-bonze-age-till-the-present-an-environmental-interpretation-of-historical-phenomenon
 6. Interpretation of human response to the global climate change in North-Western Black Sea region on the pleistocene-holocene boundary: from linear approach towards theoretical diversity // Abstracts of 2015 GSA Annual Meeting in Baltimore, Maryland, USA (1-4 November 2015). – Baltimore, 2015. – P. 427. – Режим доступу: https://gsa.confex.com/gsa/2015AM/webprogram/Paper263841.html

Посилання у міжнародних наукових мережах:

http://onu-ua.academia.edu/OlenaSmyntyna
 
https://www.researchgate.net/profile/Olena_Smyntyna/?ev=prf_act

Коментувати не дозволено.