Сминтина Олена Валентинівна

Народилася 28 липня 1972 р. Доктор історичних наук (2003), професор (2004), завідуюча кафедрою археології та етнології України історичного факультету (з 1999 р.), директор Інституту міжнародної освіти ОНУ імені І.І. Мечникова (2010-2015 рр.), академік Академії наук вищої освіти України (з 2010 р.), керівник Центру культури та історії Італії імені Дж. Гарібальді (з 2008 р.).

Основні напрямки наукової діяльності:
- первісна археологія та первісна історія,
- інвайронментальна історія,
- проблеми взаємодії природи та суспільства в історичній ретроспективі,
- історія археологічних досліджень на Півдні України.

Докторська дисертація:
«Давнє населення України в його природному середовищі: епоха ранньопервісної общини».
Місце захисту: Ін-т українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, м. Львів, рік захисту: 2003 р.

Кандидатська дисертація:
«Історія населення України в IX–VI тис. до н. е.: екологічний аспект».
Місце захисту: м. Дніпропетровськ, рік захисту: 1997 р.

Наукова школа:
вихованка та науковий керівник наукової школи «Давня історія, археологія та етнологія», заснованої в ОНУ імені І.І. Мечникова у 1968 р.

Навчальна діяльність (списки дисциплін, лекційні курси):

ОКР «Бакалавр», напрямок «Історія»
«Історія первісного суспільства», 1 курс, 1 семестр, 3 кредити ECTS (фундаментальний професійно орієнтований курс для студентів денного та заочного відділення).

Спецкурси:
-  Основи наукових досліджень (спеціалізація «археологія» та спеціалізація «етнологія») 3 кредити ECTS;
-  Геоархеологія кам’яної доби; Ч. 1. Проблеми палеоліту (3 кредити ECTS), Ч. 2. Проблеми мезоліту (3 кредити ECTS) (спеціалізація «археологія»).

ОКР «Магістр», спеціальність «Історія»

Базові курси:
«Історія культурного освоєння Північно-Західного Причорномор’я у первісну добу» (2 кредити ECTS), 1 курс, 1 семестр;
«Природа та розвиток культури і суспільства» (3 кредити ECTS), 2 курс, 1 семестр.

Розробила програми, методичні матеріали та протягом 2000-2010 рр. читала також курси:
«Давня історія України» (для студентів денного та заочного відділень), «Слов’яно-руська археологія», «Історіографія археології», «Історія етнологічної науки».

Участь у міжнародних організаціях, асоціаціях:
з 1999 р. – дійсний член Європейської асоціації археологів, член комітету з професійної підготовки археологів, контактна особа для країн Східної Європи;
з 2001 р. – член Європейського товариства інвайронментальної історії;
з 2003 р. – член Всесвітнього археологічного конгресу;
з 2004 р. – індивідуальний член Міжнародного географічного товариства;
з 2009 р. – член Національного комітету Міжнародної Асоціації дослідників четвертинного періоду (співкерівник секції археології);
з 2011 р. – дійсний член Геологічного Товариства США.

Державні нагороди та почесні звання:
Премія Президента України для молодих вчених (2006).
Премія імені І. Крип’якевича (2011).
Грамоти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, НАН України, Одеської обласної державної адміністрації.

Контактні дані:
тел.: +38-048-723-62-14
e-mail: smyntyna_olena@onu.edu.ua

НАУКОВІ ПРАЦІ

Науковий доробок О.В. Сминтини складається з більше 200 друкованих праць, серед яких 3 монографії, 3 навчальні посібники, 14 методичних видань та близько 150 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях України, Росії, Молдови, Великої Британії, США, Німеччини, Бельгії, Португалії, Фінляндії, Греції, Угорщини та інших країн.

Монографії

 1. Зональність ранньопервісних культур: дослідження, факти, теорії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 306 с.
 2. Теоретичні питання дослідження екології давньої людини. – Одеса: Астропринт, 2004. – 104 с.
 3. Острів Зміїний. Історія та археологiя / О.В. Сминтина, С.Б. Охотніков, О.І. Терещенко [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2008. – 175 с.

Навчальні посібники

 1. Давня історія України. Частина І: Епоха антропосоціогенезу та ранньопервісної общини: навчальний посібник. – Одеса: Гермес, 1999. – 124 с.
 2. Слов’яно-руська археологія: посібник для студ. іст. фак. – Одеса: Друк, 2000. – 68 с.
 3. Історія первісного суспільства: метод. посібник. – Одеса: Гермес, 1999. – 32 с.; 2-е вид., доп. – Одеса: GMM Press, 2002. – 16 с.

Методичні розробки

 1. Історія первісного суспільства // Робочі програми фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін для студ. іст. фак. – Одеса, 2002. – С. 45-88.
 2. Історіографія археології // Програми професійно-орієнтованих дисциплін: спеціальність «Археологія». – Одеса, 2003. – С. 9­-17.
 3. Історіографія етнологічної науки // Програми професійно-орієнтованих дисциплін: спеціальність «Етнологія». – Одеса, 2003. – С. 3-11.
 4. Проблеми мезоліту-неоліту // Програми професійно-орієнтованих дисциплін: спеціальність «Археологія». – Одеса, 2003. – С. 51-­59.
 5. Проблеми палеоліту // Програми професійно-орієнтованих дисциплін: спеціальність «Археологія». – Одеса, 2003. – С. 27-37.
 6. Слов’яно-руська археологія // Програми професійно-орієнтованих дисциплін: спеціальність «Археологія». – Одеса, 2003. – С. 69­-77.
 7. Методичні рекомендації по написанню кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт для студентів історичного факультету. – Одеса, 2005. – 23 с. (у співавторстві з В.М. Хмарським); 2-е вид., доп. – Одеса, 2011. – 28 с. (у співавторстві з В.М. Хмарським).

Статті

У закордонних фахових рецензованих виданнях:

 1. The environmental approach to prehistoric studies: approaches and theories // History and theory: Studies in the philosophy of history. – 2003. – Vol. 42, № 4: Theme issue: environment and history. – P. 44-59.
 2. An attempt at living space delineation: the case for early mesolithic of Steppe Ukraine // British archaeological report. International Series. – 2004. – № 1224. – P. 89-99.
 3. Early prehistoric culture conceptualization: contemporary controversies // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1313. – P. 1-10.
 4. Ecological explanation of Hunter-Gatherers Behavior: an attempt of historical overview // Social evolution and history. – 2004. – Vol. 3, № 2. – P. 3-24. – Режим доступу: http://www.academia.edu/729043/Ecological_Explanation_of_Hunter-Gatherers_Behavior_An_Attempt_of_Historical_Overview
 5. Introduction. The use of living space in prehistory // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1224.
 6. Late mesolithic living spaces in the framework of the Black and Azov Sea steppe // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1271. – P. 63-75.
 7. Late mesolithic of Southern Ukraine: the settlement of Zaliznychne and new sources for interpretation of the Kukrek phenomenon // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1302. – P. 173-186.
 8. Landscape in prehistoric archaeology: comparing Western and Eastern paradigms // Landscape ideologies. Archaeolingua, series minor. – Budapest, 2006. – Vol. 22. – P. 81-96.
 9. Late mesolithic of the Ukrainian part of the Lower Danube region: new perspectives of human adaptation and interpretation of natural environments // Quaternary international. – 2007. – Vol. 167-168. – P. 114-120. – Режим доступу: http://www.researchgate.net/publication/222773500_Late_Mesolithic_of_the_Ukrainian_part_of_the_Lower_Danube_region_New_perspectives_of_human_adaptation_and_interpretation_of_natural_environments
 10. Introduction // Quaternary International. – 2009. – Vol. 197, № 2. – Р. 1-5.
 11. Pavel Dolukhanov (1937-2009) // Quaternary International. – 2010. – Vol. 225, issue 2. – P. 150-152.
 12. Chapter 2. Agriculture, or the domestication of plants, diffused from its start in the Middle East to the rest of the world. PRO // Popular Controversies in World History. – Santa Barbara: ABC-Clio, 2011. – Vol. 1. Prehistory and Early Civilizations. – P. 23-37.
 13. Mesolithic settlements of the Ukrainian Steppes: migration as sociocultural response to a changing world // British Archaeological reports, International series / Comparative Archaeology and Paleoclimatology: sociocultural responces to a changing world. – 2013. – № 2456. – P. 93-98. – Режим доступу: http://www.researchgate.net/publication/235393075_Mesolithic_Settlements_of_the_Ukrainian_Steppes_migration_as_sociocultural_response_to_a_changing_world
 14. Environment in Soviet and Post-Soviet archaeology // Humans and environment: new archaeological perspective for the twenty-first century. – Oxford: Oxford University press, 2013. – Р. 27-44.
 15. Late Mesolithic site of Zaliznychne in the light of recent hypothesis of Neolithization of North-Western Pontic region // Romanian Review of Eurasian Studies. – 2015. – Vol. XI, no 1-2. – P. 7-22.

У закордонних енциклопедичних виданнях:

 1. Ukraine // Encyclopedia of World environmental history. – New York: Routledge, 2004. – Vol. 3. – P. 1227-1228.
 2. Determinism // Encyclopedia of world geography. – New York: Facts on File, 2005. – Vol. 1. – P. 247-248.
 3. Ecological niches // Encyclopedia of world geography. – New York: Facts on File, 2005. – Vol. 1. – P. 266-268.
 4. Human-Environment relationships // Encyclopedia of world geography. – New York: Facts on File, 2005. – Vol. 2. – P. 427-429.
 5. Adaptation, cultural // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 1. – P. 17-19.
 6. Agricultural revolution // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 1. – P. 33-36.
 7. Agriculture, origins of // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 1. – P. 38-40.
 8. Cave art // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 2. – P. 452-454.
 9. Determinism // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 2. – P. 735-736.
 10. Mesolithic cultures // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 4. – P. 1580-1582.
 11. Paleoecology // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 4. – P. 1802-1803.
 12. Prehistory // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 4. – P. 1927-1929.
 13. Rock art // Encyclopedia of anthropology. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2006. – Vol. 5. – P. 2028-2029.
 14. Chronology // Encyclopedia of Time. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2009. – Vol. 1. – P. 183-186.
 15. Evolution, cultural // Encyclopedia of Time. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2009. – Vol. 1. – P. 465-469.
 16. Evolution, social // Encyclopedia of Time. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2009. – Vol. 1. – P. 490-494.
 17. Migrations // Encyclopedia of Time. – Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE, 2009. – Vol. 2. – P. 868-872.
 18. A Cognitive Revolution? Competing Theories about Art and Its Meaning // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 280-282.
 19. Cardial ceramics // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 143.
 20. Compassion among the Neanderthals – the burials at Shanidar Cave // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 174.
 21. Early Notational Systems // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 358-361.
 22. Mammoth hunters of the Russian Plain // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 123-124.
 23. Projectile Technologies – Spears, the Atlatl, and Bow and Arrow // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 352-353.
 24. Reindeer hunters of France. Pincevent // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 124.
 25. The Last Glacial Maximum // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 84-85.
 26. The Retreat of the Glaciers and the Beginnings of the Holocene // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 85-87.
 27. The Sungir burials // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 308.
 28. Structures. The Gravettian structures at Kostenki. The Magdalenian structures at Mezhirich // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P. 353-356.
 29. Wild to domesticated wheat // World History Encyclopedia. Era 1: Beginnings of Human Society.Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2011. – P.132.
 30. Ecology // Encyclopedia of American Environmental History. – New York: Facts on File, 2011. – Vol. 2. – P. 431-434.
 31. Sustainable development // Encyclopedia of American Environmental History. – New York: Facts on File, 2011. – Vol. 4. – P. 1248-1249.

Вибрані публікації:

 1. К проблеме адаптивности культуры этноса: археологический и этнологический аспекты // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Владивосток; Омск, 2000. – С. 35-37.
 2. Некоторые аспекты археологического изучения связей этноса и ландшафта // Ландшафт і сучасність: зб. наук. праць. – К.; Вінниця: Гіпаніс, 2000. – С. 167-170.
 3. Палеоэкологическое районирование степной Украины в эпоху раннего мезолита // Stratum plus. – 2000. – № 1. – С. 463-475.
 4. Ландшафт в контексті палеоекологічного підходу до вивчення давньої культури: проблеми та перспективи // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2001. – Вип. 11. – С. 143-152.
 5. Представления о пространстве в англоязычной этноархеологии // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Нальчик; Омск, 2001. – С. 37-39.
 6. Проблема взаємодії природи та суспільства в інтерпретаційній археології // Vita Antiqua. – 2001. – № 3-4. – С. 31-40.
 7. Дністро-Дніпровський жилий простір в контексті розвитку пізньомезолітичної культури степової України // Історична наука: проблеми розвитку. – Луганськ, 2002. – С. 187-193.
 8. Ландшафт в західноєвропейській археології: сучасні підходи до концептуалізації // Нові технології в археології. – К.; Львів, 2002. – С. 177-188.
 9. Поняття жилого простору в контексті дослідження ранньомезолітичних культур степової України // Археологія. – 2002. – № 1. – С. 44-51.
 10. Поселение Зализничное и проблема сложения позднемезолитической культуры в Нижнедунайском регионе // Stratum Plus. – 2001/ 2002. – № 1. – С. 452-463.
 11. Антропогеография в контексте интеграции археологических и этнологических исследований // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 2003. – С. 75-76.
 12. До проблеми палеоекологічного районування: жилі простори Степової України в епоху пізнього мезоліту // Кам’яна доба України – К., 2003. – Вип. 2. – С. 136-149.
 13. Дунай-Дністровський жилий простір у контексті розвитку пізньомезолітичної культури степової України // Проблеми історії та археології України. – Харків, 2003. – С. 22-24.
 14. Плюрализм концептуализации взаимодействия природы и общества в науке середины XX в.: «человек в природе» или «человек – творец природы» // Региональные тенденции взаимодействия человека и природы в процессе перехода от аграрного к индустриальному обществу. – Тверь, 2003. – С. 28-33.
 15. Проблема взаємодії природи і суспільства в гуманітарних та природничих науках рубежу тисячоліть: від адаптації до співтворчості // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2003. – Вип. 13. – С. 5-13.
 16. Теория стресса в контексте интерпретации раннепервобытной культуры // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии. – Новосибирск, 2003. – С. 445-449.
 17. Взаємодія давньої людини і ландшафтів: сучасні підходи до проблеми // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2004. – Вип. 7. – С 87­-103.
 18. Візуалізм та естетизм у інтерпретації ландшафту в сучасній археології та етнології // Етнокультура у контексті світової історії. – Чернівці, 2004. – С. 115-121.
 19. Понятие ландшафта в постмодернистской археологии и этнографии // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Алматы; Омск, 2004. – С. 54-56.
 20. Постмодерністські ландшафти та проблема концептуалізації просторових рамок дослідження давніх культур. 1: Ландшафт як образ // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2004. – Вип. 15. – С. 11-23.
 21. Экологическая ниша или археологический микрорайон: к вопросу о соотношении понятий // Археологические микрорайоны Северной Евразии. – Омск, 2004. – С. 77-78.
 22. Инвайронментализм в историко-археологических исследованиях середины XX ст.: «человек в природе» против «человека – творца природы» // Древнее Причерноморье. – Одесса, 2005. – С. 161-168.
 23. Постмодерністські ландшафти та проблема концептуалізації просторових рамок дослідження давніх культур. 2: Ландшафт як текст // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2005. – Вип. 16. – С. 7-14.
 24. Основные проявления визуализма и эстетизма в интерпретации ландшафта в современной культурной географии и культурной антропологии // Интеграция археологических и этнологических исследований. – Одесса; Омск, 2007. – С. 53-56.
 25. Мешканці Українського Нижнього Подунав’я на початку голоцену: до проблеми залюднення регіону // Краєзнавчий вісник. – 2007-2008. – № 1(27). – С. 3-7.
 26. Экологический кризис в Северо-Западном Причерноморье на рубеже плейстоцена и голоцена: основные компоненты и динамика во времени // Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы. – СПб.: Кунсткамера, 2009. – С. 65-67.
 27. Колебания уровня Черного моря и адаптационная стратегия древнего человека за последние 30 тысяч лет // Геология и полезные ископаемые мирового океана. – 2011. – № 2(24). – С. 61-94 (4 співавтори).
 28. Палеогеография и обитатели позднемезолитической стоянки Зализничное в свете неолитизации Украинского Нижнего Подунавья // Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. – Одесса: СМИЛ, 2012. – С. 206-212.
 29. Понятие экологической ниши в контексте археологического исследования: к проблеме пространственных рамок палеоэкологических реконструкций // Древнее Причерноморье. – Одесса, 2013. – Вып. Х. – С. 561-565.
 30. До проблеми первинного залюднення українського Нижнього Подунав’я // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище Чорноморського регіону за останні 30 тис. років: від минулого до прогнозування майбутнього». – Одеса, 2013. – С. 97-101.
 31. Экологический подход в советской археологии: от географического нигилизма к эмпирическому плюрализму // Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху: сборник статей к 60-летию А.Н. Дзиговского. – Киев: Видавець Олег Філюк, 2013. – С. 10-17.

Електронні публікації:

 1. The Environmental Approach to Prehistoric Studies: Concepts and Theories. – Режим доступу: http://www.researchgate.net/publication/229756855_The_Environmental_Approach_to_Prehistoric_Studies_Concepts_and_Theories
 2. Transition from hunter-gatherer to productive economy in North-Western Black Sea region: contemporary paradigm of studies in the light of Black Sea level changes // Abstracts of XVIII INQUA Congress (digital version). – Режим доступу: http://www.inqua2011.ch/?a=programme&subnavi=abstract&id=1536
 3. Geoarchaeology in Ukraine: basic paradigms and contemporary controversies // Abstracts of XVIII INQUA Congress (digital version). – Режим доступу: http://www.inqua2011.ch/?a=programme&subnavi=abstract&id=2019
 4. Archaeological geology in Soviet and Post-Soviet science: milestones, paradigms, concepts and methodology // Geological Society of America Abstracts with Programs (GSA’s 125th Anniversary Annual Meeting & Exposition). – 2013. – Vol. 45, № 7. – P. 254. – Режим доступу: https://gsa.confex.com/gsa/2013AM/webprogram/Paper230060.html
 5. Pastoralism and Pastoralists Since the Bonze Age till the Present: an Environmental Interpretation of Historical Phenomenon: a review of «The Ecology of Pastoralism», Nick P. Kardoulias, ed. University of Colorado Press, 2015 // Anthropology Book Forum of American Anthropological Association. – Режим доступу: http://www.anthropology-news.org/?book-review=pastoralism-and-pastoralists-since-the-bonze-age-till-the-present-an-environmental-interpretation-of-historical-phenomenon
 6. Interpretation of human response to the global climate change in North-Western Black Sea region on the pleistocene-holocene boundary: from linear approach towards theoretical diversity // Abstracts of 2015 GSA Annual Meeting in Baltimore, Maryland, USA (1-4 November 2015). – Baltimore, 2015. – P. 427. – Режим доступу: https://gsa.confex.com/gsa/2015AM/webprogram/Paper263841.html

Посилання у міжнародних наукових мережах:

http://onu-ua.academia.edu/OlenaSmyntyna

https://www.researchgate.net/profile/Olena_Smyntyna/?ev=prf_act

Comments are closed.