Петрова Наталія Олександрівна

 

Народилась 29 серпня 1969 р. в м. Одеса.

У 1994 р. закінчила історичний факультет Одеського державного університету, спеціальність «історик, викладач історії», спеціалізація «археологія» (дипломна робота «Північно-Західне Причорномор’я в VIII-ХІ ст. (Балкано-Дунайська культура)» виконана під керівництвом доцента О.М. Дзиговського).

У 1995-1999 рр. навчалась в заочній аспірантурі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю «етнологія» під керівництвом професора, д.і.н. В.Н. Станко та науковим консультуванням д.і.н. А.П. Пономарьова.  Підготувала та 26.02.2004 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.227.01 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України захистила дисертацію на тему: «Українська традиційна весільна обрядовість Одещини (20-80-ті рр. ХХ ст.)».

Працювала екскурсоводом Одеського археологічного музею АН УРСР (1989-1990). В Одеському національному університеті працює з 1990 року (лаборант, старший лаборант), асистент (2001-2004), з 2004 року по теперішній час – доцент кафедри археології та етнології України (отримала звання у 2006 р.). У 2004-2019 рр. заступник декана факультету з виховної роботи, 2016-2019 – заступник декана з наукової та виховної роботи, з 2020 року заступник декана з наукової роботи. Член правління та відповідальний секретар Одеської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, член Української Національної Асоціації Україністів, Міжнародної асоціації україністів, член Всеукраїнської Спілки краєзнавців, член Ученої ради Одеської національної наукової бібліотеки, член вченої ради факультету, методичної комісії факультету, вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Д 41.051.08 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, з 2020 року відповідальна особа за захисти докторів філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Проводить активну роботу по організації конференцій та інших заходів краєзнавчого характеру, в тому числі є одним з ініціаторів та відповідальним секретарем щорічної міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання» (2010-2019). З метою популяризації краєзнавчих та етнологічних досліджень виступила ініціатором створення у 2012 році та куратором студентського наукового етнологічного товариства (НЕСТ), є відповідальним секретарем міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Етнічна культура в глобалізованому світі» (2013-2020). Проводить активну роботу в галузі організації та проведення годин науковця в Одеській національній науковій бібліотеці з питань висвітлення краєзнавчих аспектів у святкуванні пам’ятних дат. Є членом журі щорічного регіонального конкурсу серед школярів  «Поляки в усній історії Півдня України» (2015- 2019).

Проводить активну організаційну роботу в сфері оприлюднення результатів краєзнавчих досліджень, на громадських засадах виконує обов’язки відповідального секретаря наукових видань «Записки історичного факультету» (всього 31 випуск), «Етнічна культура в глобалізованому світі» (5 випусків), «Одеські етнографічні читання» (10 томів), член редколегії видання «Одісос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології», член редколегії збірки Матеріалів щорічних звітних студентських наукових конференцій. 

Активно співпрацює з Одеською національною науковою бібліотекою в галузі організації та проведення заходів соціокультурного, наукового та науково-популярного характеру: години науковця до пам’ятних дат, круглі столи, конференції, виставки.

За час роботи підготувала та читає загальні та спеціальні курси з української етнології, історії, краєзнавства, археологічного та етнографічного туризму, музеєзнавства. Здійснює керівництво курсовими, дипломними роботами студентів. Здійснює керівництво аспірантурою. Керує педагогічною та етнографічною практиками.

Співавтор та організатор проєктів з популяризації традиційної культури українців на Одещині. З 2000 року керівник студентського фольклорно-етнографічного колективу «Джерело» ОНУ імені І.І. Мечникова, основною метою якого є популяризація традиційної культури українців. Колектив під керівництвом Петрової Н.О. неодноразовий переможець Всеукраїнських та міжнародних конкурсів у номінаціях «Шевченко в моєму серці», «Збереження народних традицій», «Актуальність теми».

У рамках співпраці (наукове консультування) з телевізійними компаніями м. Одеси підготовлено до ефіру п’ять науково-популярних фільмів з серії «Джерела»: «Пашпаліга», «Весілля», «Тріфун Зарєзан», «Плясковица», «Царська професія».

Створила та періодично оновлює експозицію навчально-наукової аудиторії-музею «Етнографічна Світлиця» на факультеті історії та філософії ОНУ імені І.І. Мечникова.

Основні напрямки наукової діяльності

Вихованка наукової школи «Давня історія, археологія та етнологія», заснованої в ОНУ імені І.І. Мечникова у 1968 р.

Після встановлення незалежності України стояла у витоків відродження української етнології в Одесі, з 1995 року проводить польові етнографічні дослідження традиційної культури українців лісостепової зони Подністров’я (Україна, Молдова), степових районів Буго-Дністровського межиріччя, півдня Буджака та Нижнього Подунав’я (Україна, Румунія). Досліджує питання особливостей побутування традиційної культури українців, росіян, болгар, гагаузів у полікультурному середовищі, фіксацію матеріалів з усної історії про Голодомор 1932-1933 та голод 1946-47 рр. на Одещині. Особливу увагу приділяє вивченню проблем збереження традиційної культури в полікультурному середовищі, вихованню національно свідомої молоді у вищих навчальних закладах з використанням етнопедагогічного досвіду української культури  та традиційної обрядовості, дослідженню морально-етичних норм в системі дошлюбного спілкування молоді, проблемам деформації традиційної культури в періоди соціальних трансформацій (колективізація, Голодомор).

Вперше в рамках комплексного дослідження традиційної культури українців Одещини визначила зміни, які відбулися в структурі і змісті місцевої системи дошлюбного спілкування молоді та весільної обрядовості українців у 20-х – 80-х рр. ХХ ст., виявила структурні особливості весільного ритуалу, виокремила три регіональні варіанти весільного ритуалу українців регіону: південно-східноподільський, буго-дністровського межиріччя, Буджацький та властиві їм типові етнографічно-специфічні ознаки, з’ясувала розвиток весільної обрядовості в умовах міжетнічних контактів.

Науковий доробок – понад 140 публікацій з історії та культури українців, молдован, росіян, болгар Одещини, в тому числі співавтор п’яти монографій.

Державні та відомчі нагороди (1997-2020)

 • Грамоти Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки за кращі методичні розробки з краєзнавчої тематики (1997, 2001).
 • Грамоти Ректора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (2005, 2008, 2018).
 • Подяка Асоціації Вищих навчальних закладів України (2010, 2011).
 • Почесна Грамота голови Одеської обласної державної адміністрації (2010).
 • Грамота Фонду інтелектуальної співпраці «Україна – ХХІ століття» (2010).
 • Переможець номінації «Збереження та популяризація аматорського мистецтва» (Київ, 2010).
 • Почесна Грамота обласного управління освіти та наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації (2010).
 • Подяка Державного архіву Одеської області Одеської обласної державної адміністрації (2015).
 • Почесна грамота Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону (2015).
 • Грамота Ізмаїльської організації товариства Червоного Хреста (2016).
 • Диплом XVI Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» (2015).
 • Подяка ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету (2016).
 • Грамота Національної Спілки краєзнавців України (2016).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2016).
 • Подяка Союзу українців Румунії (2019).
 • Премія імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України в номінації «За науково-організаційну та просвітницьку діяльність в краєзнавстві» (2019).
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2019).
 • Грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2020).
 • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021).
 • Подяка ООН у справах біженців (2021).

 
Контактні дані:
e-mail: pani_natalka@ukr.net

petrova_nataliia@onu.edu.ua
paninatalka.onu@gmail.com
 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії 

 1. Традиційна весільна обрядовість українців Одещини (20-80-ті рр. ХХ ст.). – Одеса: Гермес, 2008. – 256 с. (співавтор: Кушнір В.Г.).
 2. У скорботних 1932-1933 роках. – Одеса: вид-во КП ОМД, 2008. – 298 с. (співавтори: Кушнір В.Г., Поломарьов В.М.).
 3. Нариси традиційної культури українців Одещини (Миколаївський р-н). – Одеса: СМИЛ, 2010. – 392 с. (співавтори: Кушнір В.Г., Поломарьов В.М.).
 4. «Амаро Трайо»: нариси про побут та традиції ромів Одещини. – Одеса, 2020. – 98 с. (співавтори: Гальченко В.В., Циня І.І.).
 5. Фрумушика-Нова (історико-етнографічний нарис). – Одеса, 2020. – 72 с. (співавтори: Кушнір В.Г., Паларієв О.А).
 6. Деякі аспекти мовної міжкультурної комунікації в Буджаку (гагаузо-болгарсько-молдовська взаємодія). Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies. Monographic series «European Science». Book 4. Part 8. Chapter 2.7. 2021. P. 206-214.

Навчально-методичні розробки 

 1. Быт и культура населения Степной Украины: программа для сбора полевого этнографического материала / Отв. ред. В.Н. Станко. – Одесса, 1996. – Вып. 1. – 33 с. (соавторы Пригарин А.А., Агафонова Т.А., Пригарина Т.В.).
 2. Быт и культура населения Степной Украины: с. Русская Ивановка Белгород-Днестровского района / Отв. ред. В.Н. Станко. – Одесса, 1997. – Вып. 2. – 38 с. (соавторы Пригарин А.А., Ганчев А.И., Петров А.Е.).
 3. Побут та культура населення Степової України: програма для збору польового етнографічного матеріалу. – Одеса, 2000. – Вип.1. – 66 с. (співавтори Прігарін О.А., Агафонова Т.А., Тхоржевська Т.В., Захарченко Г.М., Серебряннікова Н.І., Ганчев О.І., Ніколіна І.М.).
 4. Український весільний ритуал. Методичні рекомендації зі спецпрактикуму для студентів історичного факультету спеціальності «етнологія». – Одеса: Гермес, 2006. – 33 с.
 5. Українська усна народна творчість. Методичні рекомендації зі спецкурсу для студентів історичного факультету. – Одеса: Гермес, 2006. – 37 с. 
 6. Українознавчий компонент у навчально-виховному процесі: навчально-методичний посібник. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017 (у співавторстві з В.Г. Кушніром). – 74 с. (завантажити)

Наукові публікації 

 1. Сватання як складова частина передвесільного циклу обрядів українського весілля (за матеріалами етнографічних досліджень Одещини) // Етнографічні дослідження населення України (Матеріали першої Всеукраїнської етнологічної конференції студентів та молодих вчених, лютий 1996 р.). – Одеса, 1996. – С. 53-55.
 2. Дошлюбне спілкування молоді: вечорниці (за матеріалами етнографічних досліджень Одещини) // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Відродження української державності: проблеми історії та культури». Частина 1. Одеса,13-16 травня 1996 р. – Одеса, 1996. – С. 254.
 3. Деякі аспекти українського передвесільного циклу обрядів за етнографічними дослідженнями на Одещині (спроба реконструкції) // Матеріали IV Міжнародної археологічної конференції студентів і молодих вчених. Київ, Україна, 14-16 травня 1996 р. – К., 1996. – С. 62-64.
 4. Деякі форми дошлюбного спілкування молоді в традиційному українському суспільстві: вечорниці (за матеріалами етнографічних досліджень Одещини) // Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на Півдні України і актуальні проблеми державного управління. Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Одеса, 10-11 грудня 1996 р. – Одеса, 1996. – С. 20-21.
 5. Деякі аспекти вивчення весільного фольклору Одещини (за матеріалами етнографічних досліджень українського та російського населення) // Друга Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Національні та етносоціальні процеси в Україні». Матеріали. – Чернівці, 1997. – С. 169-173.
 6. Весільні пісні Буджака (за матеріалами етнографічних досліджень українського та російського населення Одещини) // Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку. Наукові доповіді. Міжнародна науково-методична конференція. Частина друга. – Херсон, 1997. – С. 244-247.
 7. Обряди передвесільного циклу: за матеріалами етнографічних досліджень українського населення Одещини // Археология и этнология Восточной Европы: материалы и исследования. – Одесса, 1997. – С. 335-343.
 8. Традиційні форми дошлюбного спілкування молоді (за матеріалами етнографічних досліджень Одещини) // Записки історичного факультету / ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. – Вип. 4. – С. 37-41.
 9. Міжетнічні взаємовпливи російсько-українського населення Буджака в середині – другій половині ХХ ст. (за матеріалами етнографічних досліджень весільного фольклору) // Записки історичного факультету / ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. – Вип. 5. – С. 50-58.
 10. Коровайні обряди в передшлюбних дійствах українського весілля Одещини // Етнічність в історії та культурі: матеріали і дослідження. Третя Міжнародна етнологічна конференція студентів та молодих вчених. – Одеса, 1998. – С. 126-129.
 11. Деякі передшлюбні дійства українського весілля Одещини (коровайні обряди, запросини, дівич-вечір) // Записки історичного факультету / ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Вип. 7. – Одеса, 1998. – С. 25-34.
 12. Добрачное общение молодежи: джок // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби. Матеріали конференції, присвяченої 120-річчю визволення Болгарії від османського іга. Одеса, 29-31 жовтня 1998 року. – Одеса, 1999. – С. 268-272.
 13. Традиційні ігри та розваги в дошлюбному спілкуванні українців і росіян Одещини // Етнічна історія народів Європи. Традиційна етнічна культура слов’ян. Збірник наукових праць. – К., 1999. – С. 102-107.
 14. Деякі аспекти вивчення коровайних обрядів в українському весіллі Одещини // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. Проблеми вивчення та відтворення історико-культурної спадщини. – К.: Рідний край,1999. – Вип. 8. – С. 163-168.
 15. Обрядодії Великого Посту (за матеріалами етнологічних досліджень українського населення Одещини) // Записки історичного факультету / ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1999. – Вип. 8. – С. 94-103 (співавтор Прігаріна Т.В.).
 16. Дошлюбне спілкування: ігри та розваги українців та росіян Одещини // Записки історичного факультету / ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1999. – Вип. 9. – С. 51-56.
 17. Традиційна система спілкування та звичаєво-обрядові норми підготовки молоді до шлюбу (за матеріалами українського населення Одещини) // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. Збірка наукових робіт, присвячена 135-річчю Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. – Одеса: АстроПринт, 2000. – С. 145-154.
 18. Етнічні традиції та особливості весільної обрядовості старообрядців Одещини // Историческая память. Историко-краеведческий ежегодник. – Одесса: АстроПринт, 2000. – Вып. 2. – С. 101-104.
 19. Общее и особенное в свадебной обрядности липован (середина ХХ в.) // Записки історичного факультету / ОДУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2000. – Вип. 10. – С. 118-133.
 20. Весільна обрядовість старообрядців Українського Подунав’я (порівняльний аналіз) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2001. – Вип. 11. –С. 199-206.
 21. Дошлюбне спілкування і весільна обрядовість росіян-обоян Нижнього Подунав’я // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. Збірка наукових праць. – Одеса: Друк, 2002. – Т. 3. – С. 329-331.
 22. Весільна обрядовість українців південно-західної України: порівняльний аналіз // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність. Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – С. 118-126 (співавтор Кушнір В.Г.).
 23. Дошлюбне спілкування молоді в календарній обрядовості українців Одещини // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2003. – Вип. 13. – С. 34-39 (співавтор Тхоржевська Т.В.).
 24. Викрадення молодої як архаїчна форма шлюбу в українців Буджака (етнографічний аспект) // Р.Ф. Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару «Кайндлівські читанная», 22-23 травня 2004 р. – Вижниця: Черемош, 2004. – Частина 2. – С. 268-270.
 25. Морально-етичні норми в дошлюбному спілкуванні українців Одещини (кінець ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. – Вип. 15. – С. 106-109.
 26. Традиційне весілля в с. Гараба // Українці Придністров’я. Збірка статей. – Одеса: Гермес, 2005. – Вип. 1. – С. 83-93.
 27. Дошлюбне спілкування молоді та весільна обрядовість українців Південної України в дослідженнях В. Ястребова // Р.Ф.Кайндль. Вікно в європейську науку. Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару «Кайндлівські читання», 28-29 травня 2005 р. – Чернівці: Прут, 2005. – С. 168-172.
 28. Трансформаційні процеси у весільній обрядовості болгар на прикладі с. Виноградне Болградського р-ну Одеської області // Р.Ф.Кайндль. Вікно в європейську науку. Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару «Кайндлівські читання», 28-29 травня 2005 р. – Чернівці: Прут, 2005. – С. 214-217 (співавтор Руссєва Г.І.).
 29. Весільна обрядовість українців колишньої козацької станиці Михайлівки Саратського р-ну Одеської області (друга половина ХХ ст.) // Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії. Міжнародна наукова конференция, 3-4 червня 2005 р. Тези доповідей. – Одеса, 2005. – С. 66-67.
 30. Весільна обрядовість українців Південно-Західної України в регіональних студіях кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення дев’ятої всеукраїнської науково-теоретичної конференції, Львів, 28-29 жовтня 2005 р. – Львів, 2005. – С. 251-256.
 31. Виховний потенціал етнопедагогічного досвіду у формуванні морально-етичних цінностей сучасної молоді: гендерний аспект // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (збірник наукових праць). Спеціальний випуск «Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати та перспективи». – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2005. – С. 229-233 (співавтори Горчакова О.А., Кушнір В.Г.).
 32. Виховання національно-свідомої молоді у вищому навчальному закладі // Інтелігенція і влада. Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 березня 2006 р., м. Одеса. – Одеса: Астропринт, 2006. – С. 149-157.
 33. Рослини у весільній обрядовості українців Одещини: барвінок // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2005. – С. 35-38.
 34. Регіональні дослідження весільної обрядовості українців Південно-Західної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2005. – Вип. 16. – С. 72-83.
 35. Українознавчий компонент у вихованні студентів історичного факультету // Формування патріотизму, моральності, культури, здорового способу життя у студентської молоді: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2006 р., м. Одеса. – Одеса: Астропринт, 2006. – С. 11-14 (співавтор Кушнір В.Г.).
 36. Традиційне українське весілля на сторінках «Вісника Одеської комісії краєзнавства при Українській Академії наук» (1925 р.) // На перехрестях світової науки. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Вікно в європейську науку», присвяченої 140-річчю від дня народження Раймунда Фрідріха Кайндля. Чернівці, 20-21 травня 2006 р. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 124-126.
 37. Весільна обрядовість старообрядців Українського Подунав’я (спроба порівняльного аналізу) // Етнос. Культура. Духовність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм», Чернівці, 23-24 вересня 2006 р. – Чернівці, 2006. – Ч. 2. – С. 206-213.
 38. Традиційна культура українців у системі виховання міської молоді // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття. Збірник науково-теоретичних статей. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – Вип. 2. – С. 40-44 (співавтор Кушнір В.Г.).
 39. Варіативність українського весілля на Одещині // Іван Франко і Буковина: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Іван Франко і Буковина». Чернівці, 23 вересня 2006 р. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 316-324.
 40. Форми дошлюбного спілкування українців Одещини (весняно-літній календарний цикл) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2006. – Вип. 17. – С. 88-96.
 41. Ігри та розваги в системі дошлюбного спілкування молоді на Одещині (осінньо-зимовий цикл)// Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса: Видавничий дім «Паллада», 2007. – Вип. 1. – С. 88-92.
 42. Формування народознавчої компетентності особистості у виховному процесі сучасного вищого навчального закладу (з досвіду роботи) // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. 2007. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. XIII-XIV. – С. 123-129.
 43. Свадебные обычаи и обряды // Липоване: история и культура русских старообрядцев. – Одесса, 2007. – Вып. 4. – С. 95-101.
 44. Добрачное общение молодежи // Липоване: история и культура русских старообрядцев. – Одесса, 2007. – Вып. 4. – С. 139-142.
 45. З досвіду роботи студентів у справі збереження української традиційної культури на Одещині // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2007. – Вип. 23. – С. 51-55.
 46. Весільна обрядовість молдован Буджака на сторінках «Одесского вестника» (середина ХІХ ст.) // Буковина: історичні та етнокультурні студії. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання». – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – С. 184-189 (німецькою і українською мовами).
 47. Структура весілля молдован Буджака в середині ХІХ ст. за матеріалами регіональної преси // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2007. – Вип. 18. – С. 18-22.
 48. Післявесільна обрядовість українців лісостепового і степового Буго-Дністровського межиріччя (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.): до питання про структуру і зміст // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса: Видавничий дім «Паллада», 2008. – Вип. 2. – С. 104-108.
 49. Етнокультурна символічність барвінку у весільній обрядовості українців Одещини // Покликання служити науці і людям: Науковий збірник (На пошану доктора історичних наук, професора Георгія Кожолянка). – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. – С. 229-235.
 50. Українці Добруджі: до питання структури та варіативності передвесільного циклу обрядів // Видатні науковці Чернівецького університету. Р.Ф.Кайндль. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», 16-17 травня 2008 р. – Чернівці: Видавництво «Прут», 2008. – Частина 1. – С. 125-128.
 51. Весілля українців Добруджі: до питання структури та варіативності // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Вип. 25. – С. 127-133.
 52. Барвінок у весільній обрядовості українців Одещини // Краєзнавчий вісник. Серія «Наш край. Історія». – 2007-2008. – № 1(27). – С. 45-49.
 53. Традиційне весілля українців та поляків: етнокультурні паралелі (порівняльний аналіз передвесільного циклу) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – Вип. 19. – С. 53-60.
 54. Весільна обрядовість українців Придністров’я (за матеріалами досліджень в Рибницькому р-ні) // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – Вип. 1. – С. 220-226.
 55. До проблеми збереження етнічної ідентичності в полікультурному середовищі Півдня України // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (7; Чернівці, 27-28 листопада 2009 р.): Тези / Наук.ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 328-329.
 56. Проблеми збереження традицій в полікультурному середовищі (досвід роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Видавництво «Прут», 2009. – Том 2 (28). – С. 169-177.
 57. Україно-російські паралелі у весільній обрядовості (за матеріалами досліджень Нижнього Подунав’я) // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса: Видавничий дім «Паллада», 2009. – Вип. 3. – С. 112-117 (співавтор Петрова А.О.).
 58. Україно-російські паралелі у весільній обрядовості (за матеріалами досліджень Нижнього Подунав’я) // Матераіли до української етнології: щорічник. Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 8 (11). – С. 268-272 (співавтор Петрова А.).
 59. Про суворовські принципи виховання // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2009. – Вип. 20. – C. 225-229.
 60. Дослідження народного календаря румунів і молдован Буковини: [Рец.: Мойсей А. Аграрні звичаї  та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини] // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Видавництво «Прут», 2010. – Том 1 (29). – С. 309-312.
 61. Весільна обрядовість українців Миколаївського р-ну Одеської області середини ХХ – початку ХХІ ст.: нові польові матеріали // Весільна обрядовість у часі і просторі. Збірка наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса, 2010. – С. 293-324.
 62. Народний календар румунів і молдаван Буковини: аграрні звичаї та обряди у новому висвітленні: [Рец.: Мойсей А.А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / Мойсей А.А. – Чернівці: ТОВ «Друк-Арт», 2010. – 304 с.: 36 іл.] // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. –Вип. 21. – C. 252-255.
 63. Суворов о принципах воспитания и обучения // Суворов в Измаиле: 220 лет. Материалы международной научно-практической конференции. – М.: издатель СТЕПАНЕНКО, 2011. – С. 190-197 (соавтор Кушнир В.Г.).
 64. Календарна обрядовість українців Миколаївського р-ну Одеської області середини ХХ  ст.: нові польові матеріали // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірка наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса, 2011. – С. 267-278.
 65. Обрядові атрибути та структура весілля молдован Буджака (середина ХІХ ст.) / Наука і освіта: крок у майбутнє. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», присвяченої 145-річчю від дня народження Р.Ф. Кайндля. Чернівці, 29 квітня 2011 року. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – С. 415-420.
 66. Морально-етичні норми у повсякденному житті сільської молоді // Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції «Людина у структурах повсякдення в історії України», Луганськ, 23-24 листопада 2011 р. – Луганськ, 2011. – С. 121-123.
 67. Традиційне весілля молдован Буджака в середині ХІХ ст. // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. – Одеса: СПД Бровкін О.В., 2011. – Вип. 6. – С. 47-53.
 68. Родильна обрядовість українців Миколаївського району Одеської області: лісостепу і степу // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2012. – Вип. 590-591. – С. 191-194 (співавтор Петрова А.).
 69. Дитячі ігри c. Сербинів на Хмельниччині середини ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2012. – Вип. 590-591. – С. 214-220 (співавтор Яцуник В.).
 70. Обряди викликання дощу у гагаузів Буджаку (середина – друга половина ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2012. – Вип. 590-591. – С. 211-214 (співавтор Борлак І.).
 71. Етнокультурна ідентичність в умовах полікультурного середовища (традиції і сучасність Одещини) // Міжнародний діалог слов’янських спільнот Центральної і Східної Європи. Тези Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2012 року. Частина ІІ. – К., 2012. – С. 222-223.
 72. Стійкість традиційних обрядів у весіллі молдован Буджака (середина ХІХ-ХХ ст.) // Традиційна культура діаспори. Збірка наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса: вид-во КП ОМД, 2012. – С. 378-390.
 73. До питання про атрибути та символи весільного ритуалу болгар Буджака: хліб у передвесільному циклі обрядів // Науковий вісник / Одеський економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – № 24 (176). – С. 153-159.
 74. Хліб як атрибутивно-символічний  компонент  у  передвесільній обрядовості болгар // VI  Кирилло-Мефодиевские  чтения:  Материалы Международной  научно-практической  конференции. – Уфа:  Изд-во Уфимского  филиала  ФГБОУ  ВПО «МГГУ им.  М.А.  Шолохова», 2012. – С. 58-63.
 75. Українознавчий компонент у сучасній культурі міста (з досвіду співпраці з одеськими телерадіокомпаніями) // Українознавство. – К., 2013. – № 1 (46). – С. 102-105.
 76. Атрибути та символи весілля українців Буго-Дністровського межиріччя: коровай // Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. Збірка наукових праць. / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса: вид-во КП ОМД, 2013. – С. 415-429.
 77. Повсякдення українців у 1932-1933 рр.: до питання про деформацію традиційної культури (за матеріалами спогадів свідків Голодомору на Одещині) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – Вип. 702-703. – С. 69-76.
 78. Обрядовий персонаж «нанашка» в українському весіллі Одещини // Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості / Збірка наукових праць. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 330-340.
 79. Стратегії самопрезентації неоязичників в українському інформаційному просторі // «Записки історичного факультету» 25 випуск 2014: наукове видання. – Одеса, 2015. – С. 45-55 (співавтор: Долгочуб В.А.).
 80. Етнокультурні процеси Порубіжжя: гагаузо – болгарсько – молдовська взаємодія в календарній обрядовості гагаузів Буджака // Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя. Одеські етнографічні читання. Збірка наукових праць: наукове видання – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», 2015. – С. 52-62 (співавтор: Борлак І.).
 81. Форми дошлюбного спілкування молоді // Конкурентноспроможність національної економіки та освіти: пошук ефективних рішень: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., м. Вінниця, 15 квітня 2015 р.: у 3-х т. Т.2 / редкол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 172-174 (співавтор: Калініна С.).
 82. Танець як засіб виховання дітей // Конкурентноспроможність національної економіки та освіти: пошук ефективних рішень: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., м. Вінниця, 15 квітня 2015 р.: у 3-х т. Т.2 / редкол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 179-181 (співавтор: Шакайло К.).
 83. Проявления украинско-молдавской межкультурной коммуникации в свадебной обрядности // Актуальные вопросы археологии, этнологии и искусствоведения. – Кишинев, 2015. – С.102-103.
 84. The invention of the ethnic culture semantics: formulation of the problem // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. 26 випуск 2015: наукове видання. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 29-37 (with Dolgochub V.A.).
 85. Носили ми вечерю… // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. 26 випуск 2015: наукове видання. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 295-305 (співавтор Кушнір В.Г.).
 86. Біографічний метод у дослідженні процесів формування етнічного складу населення Буджака // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Вип. 16 (60). – С. 210-215.
 87. Этнические традиции и особенности свадебного обряда старообрядцев Подунавья (попытка сравнительного анализа) // Danubius. – Galaţi, 2016. – XXXIV. – Р. 12-20.
 88. Вбрання весільної нанашки села Загнітків // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій. Одеські етнографічні читання. Збірка наукових праць: наукове видання – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – С. 270-279.
 89. Колекція П.Т. Маркушевського у Державному архіві Одеської області як джерело дослідження духовної культури українців // Архів. Історія. Сучасність. Випуск 2. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015), Одеса, 3-4 вересня 2015 р. / Одеська обласна держадміністрація, Одеська обласна рада, Державний архів Одеської області / Ред. кол.: В.В.Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. І.В. Сапожников, Л.Г. Білоусова; Відп. ред. С.Є. Березін; Кол. авторів. – Одеса: Бондаренко М.О., 2016. – С. 227-230. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області». Т. XLV) (співавтор: Петрова А.О.).
 90. Конструювання образу української традиційної культури в етнографічному дискурсі ХІХ ст. // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – Вип. 27. – С. 52-66 (співавтор: Долгочуб В.А.).
 91. Прояви локальності у позаакадемічній реконструкції української традиційної культури // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 5. – С. 18-23 (співавтор: Долгочуб В.А.).
 92. Українці-переселенці на Одещині в 1944-1946 роках (за матеріалами Державного архіву Одеської області) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – Вип. 27. – С. 155-165 (співавтор: Ковальчук С.В.).
 93. Нематеріальна культурна спадщина: до питання про форми збереження та популяризації в медіапросторі сучасної Одеси // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2017 р., Київ / Український центр культурних досліджень. – К.: НАКККіМ, 2017. – Т. 1. – С. 83-90.
 94. Nunta la ucrainenii din județul Tulcea: structura, conținut, atributica // Caietele conferinței internaționale «Ucrainenii din Romȃnia. Istorie, contemporaneitate și perspective». – 2017. – Voiumul I. – P. 69-79.
 95. Деякі особливості адаптації українців-переселенців на Одещині у 1944-1946 рр.: соціально-економічний та етнічний аспекти (за матеріалами справ Державного архіву Одеської області) // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – Вип. 5. – С. 74-82 (співавтор: Ковальчук С.В.).
 96. Студентська етнографічна практика в контексті дослідження традиційної культури українців // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт, присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 460-468 (співавтор: Кушнір В.Г.).
 97. Музейні колекції Одещини в системі формування народознавчої компетенції студентів-істориків (з досвіду роботи) // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості: Зб. допов. Другої міжнар. наук.-практ. конф. у Музеї нар. арх. і поб. у Львові ім. Кл. Шептицького / ЛМР, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. – Львів: ТзОВ «Нео Друк», 2018. – С. 324-330.
 98. Звернення та скарги українців-переселенців на Одещині до органів влади як джерело дослідження порушення прав людини та прав національних спільнот (за матеріалами справ Державного архіву Одеської області) // Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.: Зб. наук. праць. – Львів: Левада, 2018. – С. 246-254 (співавтор: Ковальчук С.).
 99. Українці західного пограниччя у переселенських процесах на Одещину у другій половини 40-х рр. ХХ ст. (за матеріалами Державного архіву Одеської області) // Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 131-140 (співавтор: Ковальчук С.).
 100. Традиційне весілля українців Нижнього Подунав’я // Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 280-293.
 101. Особливості весілля українців Добруджі // Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 11-12 жовтня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 156-160.
 102. Деформація традиційної системи харчування українців в роки Голодомору // Італійська їжа в історії та культурі: збірка наукових статей з нагоди року італійської їжі у світі. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 119-134.
 103. Українці-переселенці на Одещині в 1944-1946 роках (за матеріалами Державного архіву Одеської області) // На річці Кодима. Дослідження з історії України та Польщі. Під редакцією Т. Цисельського, А. Коритко, В. Кушніра. – Одеса: ОНУ, 2018. – С. 185-194 (співавтор: Ковальчук С.).
 104. Весілля українців повіту Тульча: структура, зміст, атрибути // Danubian Cossacks – origins and cohabitation in northern Dobrudja. Tulcea, April 6, 2019. – Tulcea, 2019. – P. 125-133.
 105. Соціально-побутові умови депортованих українців на Одещині (1944-1946 рр.) // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – Вип. 7. – С. 391-398.
 106. Українознавчий компонент у сучасному навчально-виховному процесі (з досвіду роботи) // Формування особистості в умовах викликів сучасної епохи. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. 22 листопада 2019 року. – Чернівці, 2019. – С. 70-75.
 107. Весільна обрядовість молдован Фрумушики-Нова // Фронтир в етнокультурному контексті. Одеські етнографічні читання : збірка наукових праць: наукове видання / Колектив авторів. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2019. – С. 86-95.
 108. Як там наші за Дунаєм? Рецензія на: Кушнір В.Г Історія і культура українців Північної Добруджі. – Одеса: Одеський національний університет, 2019. – 108 с., 44 іл. (українською та румунською мовами) // Записки історичного факультету. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 30 випуск. – С. 415-425 (співавтор: Сминтина О.В.).
 109. Спогади свідків Голодомору на Одещині як джерело дослідження злочину тоталітарної системи проти української культури // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 червня 2020 року. – Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 344-347.
 110. Українознавчий компонент навчально-виховного процесу як сучасна форма укріплення національно-культурної ідентичності студентів ЗВО (з досвіду роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова) // Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір : зб. наук. статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 вересня 2020 року). – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – С. 96-100.
 111. Деякі аспекти адаптації депортованих бойків у степах Роздільнянщини // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / колектив авторів. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. – 31 випуск. – С. 40-61 (співавтор: Сидоренко Т.).
 112. Nataliia PETROVA. «Frumushyka Nova»: representation of Budzhak ethnic groups culture // INTERNATIONAL CONFERENCE HISTORY, SPIRITUALITY, CULTURE. DIALOGUE AND INTERACTIVITY 6th Edition. Book of Abstracts. ORGANIZED BY «Dunarea de Jos» University of Galati, Romania Faculty of History, Philosophy and Theology. – Galati, Romania, 2020. – Р. 41-42.
 113. Nataliia Petrova. «FRUMUSHYKA NOVA»: REPRESENTATION OF BUDZHAK ETHNIC GROUPS CULTURE // Analele Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, Fasc. XX, Sociologie. – 2020. – № 15. – Р. 35-44.
 114. Етнокультурна символічність барвінку у весільній обрядовості українців Одещини // Від Руси до України: шлях до себе. – Київ: Український пріоритет, 2020. – Книга ІІ. – С. 26-34.
 115. Єврейська ідентичність у народній пам’яті // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – 2021. – Вип. 55. – С. 98-104 (співавтор: Чінена О.).
 116. Roma in the ethnocultural space of Odesa region // Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației. – Cahul: USC, 2021. – Volumul VIII, Partea 2. – P. 97-106.
 117. Туристично-рекреаційний потенціал полікультурного Буджака на прикладі комплексу етнографічного та зеленого туризму «Фрумушика-Нова» // VІІ Дунайські наукові читання. Локальні ідентичності українського пограниччя: практики, взаємовпливи, шляхи інтеграції: збірник наукових праць. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «ІРБІС», 2021. – С. 125-132.
 118. Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. як чинник деформації традиційної культури українців // Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 листопада 2020 р.). – Київ, 2021. – С. 132-138.
 119. Побут та традиції ромів Одещини: проєкт «Амаро Трайо» // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірник наукових праць / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – Вип. 8. – С. 283-287.
 120. Фольклор Буковини записах студентів Одеського державного університету (за матеріалами колекції П.Т. Маркушевського в Держархіві Одеської області) // Покликання служити науці і людям: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 75-річчя від дня народження відомого науковця, дослідника, краєзнавця, етнографа, громадського, культурного і політичного діяча професора Георгія Костянтиновича Кожолянка, 11 червня 2021 р. – Чернівці, 2021. – С. 157-164.
 121. Комплекс етнографічного та зеленого туризму «Фрумушика-Нова»: досвід репрезентації полікультурного Буджака // Науковий вісник Національного музею історії України. – 2021. – № 7. – С. 300-304.

Про неї:

Петрова Наталья Александровна // Наукова еліта Одещини. – Частина 2. Кандидати наук і доценти: Біографічна енциклопедія. – Одеса, 2006. – С. 217-218.
 
У співдружності бібліотекарів та вчених. Режим доступу:  http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=219

Коментувати не дозволено.