Кіосак Дмитро Володимирович

У 2004 р. закінчив історичний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економіка населення Південно-Східної Європи (IX-VI тис. до н.е.)».

Магістр Університету м. Феррари (Італія), стажувався в Музеї Преісторії та Наскельного Мистецтва (Масао, Португалія), Музеї природничої історії (Париж, Франція), навчався в Західночеському університеті (Плзень, Чеська республіка). Щороку бере участь в археологічних розкопках. Співпрацює в різних археологічних проектах – розкопки неолітичного поселення Кам’яна Могила 1 (Запорізька область), розкопки стоянки Буран-Кая 3 (Крим), керує розкопками неолітичних поселень Мельнична Круча (Кіровоградська область) та Кам’яне-Завалля (Савранщина).

Наукові інтереси:
археологія кам’яної доби, комп’ютерні технології в археології, формалізовані методи в археології, палеоекономіка та палеосоціологія, археологія новітнього часу.

Контактні дані:
e-mail: dvkiosak@ukr.net

ВИБІРКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Хрест 1816 р. з с. Приморське // 45. Музей. Історія. Одеса. – Одеса, 2001. – С. 90-91.
 2. Зольники сабатинівської культури // Буковинський історико-етнографічний вісник. – 2001. – Вип. 3. – С. 122-124.
 3. Ранньогальштатський комплекс 28 з прокресленим орнаментом з поселення Орловка ІІ // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип. 12. – С. 32-38 (у співавторстві з В.П. Ванчуговим).
 4. Палеоекономіка – частина економічної науки? // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення підготовки фахівців», 26-28 травня 2002 р. – Одеса: Астропринт, 2002. – С. 224 (у співавторстві з В.Т. Руденко).
 5. Особливості інформатики для істориків // Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення підготовки фахівців», 26-28 травня 2003 р. – Одеса: Астропринт, 2003. – С. 239 (у співавторстві з А.І. Мартиненко).
 6. Економічні аспекти обробки кременю (мезоліт Північно-Західного Причорномор’я) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2003. – Вип. 13. – С. 284-293.
 7. Хрести першої половини XIX сторіччя з цвинтаря с. Сичавка (Одеська область) // Селянство Півдня України: історія і сучасність. Доповіді Всеукраїнської наукової конференції 28 листопада 2003 року, м. Миколаїв. – Миколаїв: МДУ, 2003. – С. 70-73.
 8. Систематизація термінів археології палеоліту // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення підготовки фахівців», 26-28 травня 2004 р. – Одеса: Астропринт, 2004. – С. 54-55.
 9. Некоторые аспекты демографии населения степного Причерноморья в эпоху мезолита // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали та дослідження. – Донецьк, 2004. – Т. 4. – С. 12-14.
 10. Криза привласнюючого господарства та спеціалізація мисливства // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. – Вип. 15. – С. 39-46.
 11. Основи логіки археологічної теорії // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2004. – № 4 (12). – C. 226-231 (у співавторстві з В.Т. Руденко).
 12. Охрана и исследование памятников каменного века Северо-Западного Причерноморья // Кондаковские чтения І. Проблемы культурной преемственности. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – С. 27-30.
 13. Про розмір локальних груп в мезоліті степового Причорномор’я // Старожитності Степового Причорномор’я та Криму. – 2005. – Т. 12. – С. 50-55.
 14. Кремневый инвентарь поселения Сабатиновка 1 (Триполье В1) // Четвертая Кубанская археологическая конференция. Тезисы и доклады. – Краснодар, 2005. – С. 118-121.
 15. Сезон функціонування поселення Білолісся // Науковий вісник Миколаївського державного університету. – Історичні науки. – 2005. – Вип. 11. – С. 17-21.
 16. Можливості калібрування радіовуглецевих датувань для пізньопалеолітичних стоянок Степового Причорномор’я // Наукові праці: Науково-методичний журнал МДГУ ім. П. Могили. – 2006. – Т. 62. – Вип. 49. Історичні науки. – С. 81-87.
 17. Blank selection strategies in the Mesolithic of southwestern Ukraine // Rivista di archeologia. – 2006. – XXX. – P. 5-13.
 18. Белолесье и его место в изучении мезолита Юго-Восточной Европы // Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 70-летия лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук Владимира Никифоровича Станко. – Одесса-Терновка: Друк, 2007. – С. 147-153.
 19. The Mesolithic Settlement of the Lower Danube-Prut-Dniester-South Bug interfluvials: The Early Mesolithic Assemblages // Atti Societa della Preistoria e Protostoria di Friuli-Venezia Guilia. – 2007. – XVI. – P. 13-28.
 20. О датировке гипотетического «черноморского потопа» и его археологических последствиях // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2008. – Вып. VIII. – С. 161-165.
 21. Нові радіовуглецеві дати стоянки Мирне // Наукові праці: Науково-методичний журнал МДГУ ім. П. Могили. – 2008. – Т. 83. – Вип. 70. Історичні науки – С. 33-37 (у співавторстві з В.Н. Станко, П. Бьяджі).
 22. Исследование каменного века долины реки Бакшалы: некоторые итоги и перспективы // Наукові праці: Науково-методичний журнал МДГУ ім. П. Могили. – 2008. – Т. 83. – Вип. 70. Історичні науки – С. 49-55 (в соавторстве с А.В. Главенчук, И.В. Пиструилом).
 23. Модель адаптації мезолітичного населення Середнього Дунаю // Наукові праці: Науково-методичний журнал МДГУ ім. П. Могили. – 2008. – Т. 87. – С. 159-170.
 24. Пам’яті Вчителя // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – Вип. 19. – С. 456-462 (у співавторстві з О.А. Прігаріним).
 25. Абсолютна хронологія, шляхи та моделі неолітизації Південно-Східної Європи // Наукові записки Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. – 2009. – Т. 83. – С. 63-72.
 26. Возможности калибрования радиоуглеродных дат для позднепалеолитических стоянок Степного Причерноморья // Российская археология. – 2009. – № 2. – С. 115-121.
 27. Техника расщепления кремня стоянки Белолесье (Юго-Западная Украина) // Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию Н.Н. Гуриной. – СПб.: ИИМК РАН/МАЭ РАН, 2009.
 28. Розвиток народонаселення та стрімкі кліматичні події раннього голоцену у Південно-Східній Європі (XI – VІI тис. до н.е.) // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса, 2009. – Вип. 3. – С. 24-31.
 29. The Flint Inventory of the Sabatynivka 1 site (Trypillіa B1) // Ten Years After: the Neolithic of Balkans as uncovered by the Last Decade of Research. – Timisoara, 2009. – P. 275-288.
 30. Holocene paleovegetation of South-Western Ukraine: a review // Rivista di archeologia. – 2009. – XXXI. – Р. 5-11 (у співавторстві з О. Виноградовою).
 31. Календарная хронология заселения Северо-Западного Причерноморья в первой половине голоцена (9700-5400 лет до н.э.) // Stratum plus. – 2010. – № 1. – C. 177-198 (в соавторстве с Е.И. Виноградовой).
 32. Спогади про Вчителя // Stratum plus. – 2010. – № 1.
 33. Нові технології просторової фіксації археологічних знахідок на прикладі Анетівського мікрорегіону // VIII Миколаївська обласна краєзнавча конференція «Історія, етнографія, культура: нові дослідження». – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2010. – С. 28-30.
 34. Палеоклиматы, палеогеография и освоение человеком Северо-Западного Причерноморья в раннем и среднем голоцене // Черноморский регион в условиях глобальных изменений климата: закономерности развития природной среды за последние 20 тыс. лет и прогноз на текущее столетие. – М.: Географический факультет МГУ, 2010. – С. 98-116 (в соавторстве с С.В. Ивановой, Е.Г. Кониковым, Е.И. Виноградовой).
 35. Радіовуглецева хронологія мезоліту Південно-Східної Європи // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2009. – Вип. 12. – C. 7-34.
 36. The late Mesolithic settlement of South-Western Ukraine // Atti Societa della Preistoria e Protostoria di Friuli-Venezia Guilia. – 2010. – XVII. – P. 24-100.
 37. The Mesolithic of the Northwestern Pontic Region: New AMS Dates for the Origin and Spread of the Blade and Trapeze Industries in Southeastern Europe // Eurasia Antiqua. – 2010. – 16. – P. 23-42 (у співавторстві з П. Бьяджі).
 38. Палеоэкология и культурная динамика. Голоцен Северо-Западного Причерноморья: Монография. – Saarbruken: Lap. Lambert Academic Publishing GmbH & KG, 2011. – 267 с. (в соавторстве с Виноградовой Е., Ивановой С.В.).
 39. Неолітична стоянка Мельнична Круча: історія дослідження та проблеми інтерпретації крем’яної колекції // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2011. – Вып. ІХ. – С. 181-188 (у співавторстві з Д.Л. Гаскевичем).
 40. Модели жизнедеятельности населения Северо-Западного Причерноморья и климатические аномалии (6200-2000 лет до н.э.) // Stratum рlus. – 2011. – № 2. – C. 101-140 (в соавторстве с С.В. Ивановой, Е.И. Виноградовой).
 41. Привласнювальна економіка палеоліту та мезоліту на теренах України // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження в двох томах. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Т. 1. – С. 13-31.
 42. Новые материалы каменного века из долины р. Кучурган // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – 2011.– Вып. 12. – С. 252-278.
 43. Колебания уровня Черного моря и адаптационная стратегия древнего человека за последние 30 тысяч лет // Геология и полезные ископаемые мирового океана. – 2011. – № 2 (24). – С. 61-94 (4 співавтори).
 44. The issue of the «Steppe Neolithic» in the northwestern Black Sea area // Abstract Volume of INQUA 501 Seventh Plenary Meeting and Field Trip «Caspian – Black Sea – Mediterranean Corridor During the Last 30 ky: Sea level change and human adaptive strategies». – Odessa: Astroprint, 2011. – Р. 116-118.
 45. Новые материалы к геоморфологии и стратиграфии Буджака // Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. – Одесса: СМИЛ, 2012. – С. 218-222 (в соавторстве с Чепалыгой А.Л., Кадуриным С.В., Лосевым И.А.).
 46. Об интерпретации металлических артефактов эпохи палеометалла // Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. – Одесса: СМИЛ, 2012. – С. 240-244 (в соавторстве с С.В. Ивановой, Е.И. Виноградовой).
 47. Керамічна «праска» з поселення Сабатинівка 1 // Аркасівські читання: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2012 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 69-70 (у співавторстві з Г.О. Олійник, О.С. Сінельніковим).
 48. Предварительные итоги археологических разведок памятников каменного века на Раздельнянской равнине и проблема «степного неолита» Северо-Западного Причерноморья // Stratum Plus. – 2013. – № 2. – С. 283-296.
 49. The Neolithic sites of the Sivash Region (Southern Ukraine) // Atti Societa della Preistoria e Protostoria di Friuli-Venezia Guilia. – 2013. – XVIII. – Р. 7-31 (у співавторстві з М. Оленьковським).
 50. Стратиграфія багатошарового поселення Мельнична Круча (Середнє Побужжя) // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Північне Приазов’я в епоху кам’яного віку – енеоліту». – Мелітополь, 2013. – С. 62-66.
 51. Перспективы поиска палеолитических стоянок на шельфе Черного моря // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище Чорноморського регіону за останні 30 тис. років: від минулого до прогнозування майбутнього». – Одеса, 2013. – С. 48-51 (у співавторстві з С.В. Кадуріним).
 52. Проблеми топографічної прив’язки баз даних археологічних пам’яток (на прикладі Північно-Західного Причорномор’я) // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище Чорноморського регіону за останні 30 тис. років: від минулого до прогнозування майбутнього». – Одеса, 2013. – С. 52-54.
 53. Орнітоморфне брязкальце трипільської культури з півночі Одещини // Археологія. – 2014. – № 3. – С. 67-72 (у співавторстві з Денисюком В.Л., Поліщук Л.Ю.).
 54. Малоизвестные местонахождения каменного века и следы эпохи экстремальных затоплений в Буджаке // Stratum Plus. – 2014. – № 1. – С. 59-66 (в соавторстве с Чепалыгой А.Л.).
 55. The Neolithic Obsidians from southeastern Ukraine: first characterization and provenance determination // Anadolu. – Ankara, 2014. – № 40. – Р. 1-20 (with Biagi P., Gratuze B., Tubolzev O.V., Popandopulo Z.H.).
 56. Проблема техніко-типологічних критеріїв розрізнення мезолітичних та неолітичних кременевих колекцій в Північно-Західному Причорномор’ї // «Записки історичного факультету» 25 випуск 2014: наукове видання. – Одеса, 2015. – С. 48-60.
 57. Крем’яні вироби з поселення Небелівка (за матеріалами розкопок 2014 р.) // Археологія. – 2015. – №. 1. – C. 51-60.
 58. The radiocarbon chronology of Shan-Koba rock-shelter, a late Paleolithic and Mesolithic sequence in the Crimean Mountains (Ukraine) // Diadora, Zadar. – 2015. – № 28. – P. 7-20 (with Biagi P., Khlopachev G.).
 59. Комплексные исследования оборонительных сооружений, производственных комплексов и остатков построек на трипольском поселении у села Небелевка // Stratum Plus. – 2015. – № 2 – С. 147-170 (соавторы: Видейко М.Ю., Чепмэн Дж., Бурдо Н.Б., Гайдарска Б., Церна С.В., Рудь В.С.).

Comments are closed.