Кіосак Дмитро Володимирович

 
 
У 2004 р. закінчив історичний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова.
 
У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економіка населення Південно-Східної Європи (IX-VI тис. до н.е.)».
 
У 2020 р. захистив докторську дисертацію на тему «Соціально-економічна організація обробки кременю у суспільствах ранніх землеробів Карпато-Дунайського регіону (VI-IV тис. до н.е.)».
 
Магістр Університету м. Феррари (Італія), стажувався в Музеї Преісторії та Наскельного Мистецтва (Масао, Португалія), Музеї природничої історії (Париж, Франція), навчався в Західночеському університеті (Плзень, Чеська республіка). Щороку бере участь в археологічних розкопках. Співпрацює в різних археологічних проектах – розкопки неолітичного поселення Кам’яна Могила 1 (Запорізька область), розкопки стоянки Буран-Кая 3 (Крим), керує розкопками неолітичних поселень Мельнична Круча (Кіровоградська область) та Кам’яне-Завалля (Савранщина).
 
Наукові інтереси:
археологія кам’яної доби, комп’ютерні технології в археології, формалізовані методи в археології, палеоекономіка та палеосоціологія, археологія новітнього часу.

 
Контактні дані:
e-mail: dvkiosak@ukr.net

   

ВИБІРКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Хрест 1816 р. з с. Приморське // 45. Музей. Історія. Одеса. – Одеса, 2001. – С. 90-91.
 2. Зольники сабатинівської культури // Буковинський історико-етнографічний вісник. – 2001. – Вип. 3. – С. 122-124.
 3. Ранньогальштатський комплекс 28 з прокресленим орнаментом з поселення Орловка ІІ // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип. 12. – С. 32-38 (у співавторстві з В.П. Ванчуговим).
 4. Палеоекономіка – частина економічної науки? // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення підготовки фахівців», 26-28 травня 2002 р. – Одеса: Астропринт, 2002. – С. 224 (у співавторстві з В.Т. Руденко).
 5. Особливості інформатики для істориків // Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення підготовки фахівців», 26-28 травня 2003 р. – Одеса: Астропринт, 2003. – С. 239 (у співавторстві з А.І. Мартиненко).
 6. Економічні аспекти обробки кременю (мезоліт Північно-Західного Причорномор’я) // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2003. – Вип. 13. – С. 284-293.
 7. Хрести першої половини XIX сторіччя з цвинтаря с. Сичавка (Одеська область) // Селянство Півдня України: історія і сучасність. Доповіді Всеукраїнської наукової конференції 28 листопада 2003 року, м. Миколаїв. – Миколаїв: МДУ, 2003. – С. 70-73.
 8. Систематизація термінів археології палеоліту // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення підготовки фахівців», 26-28 травня 2004 р. – Одеса: Астропринт, 2004. – С. 54-55.
 9. Некоторые аспекты демографии населения степного Причерноморья в эпоху мезолита // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали та дослідження. – Донецьк, 2004. – Т. 4. – С. 12-14.
 10. Криза привласнюючого господарства та спеціалізація мисливства // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. – Вип. 15. – С. 39-46.
 11. Основи логіки археологічної теорії // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2004. – № 4 (12). – C. 226-231 (у співавторстві з В.Т. Руденко).
 12. Охрана и исследование памятников каменного века Северо-Западного Причерноморья // Кондаковские чтения І. Проблемы культурной преемственности. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – С. 27-30.
 13. Про розмір локальних груп в мезоліті степового Причорномор’я // Старожитності Степового Причорномор’я та Криму. – 2005. – Т. 12. – С. 50-55.
 14. Кремневый инвентарь поселения Сабатиновка 1 (Триполье В1) // Четвертая Кубанская археологическая конференция. Тезисы и доклады. – Краснодар, 2005. – С. 118-121.
 15. Сезон функціонування поселення Білолісся // Науковий вісник Миколаївського державного університету. – Історичні науки. – 2005. – Вип. 11. – С. 17-21.
 16. Можливості калібрування радіовуглецевих датувань для пізньопалеолітичних стоянок Степового Причорномор’я // Наукові праці: Науково-методичний журнал МДГУ ім. П. Могили. – 2006. – Т. 62. – Вип. 49. Історичні науки. – С. 81-87.
 17. Blank selection strategies in the Mesolithic of southwestern Ukraine // Rivista di archeologia. – 2006. – XXX. – P. 5-13.
 18. Белолесье и его место в изучении мезолита Юго-Восточной Европы // Человек в истории и культуре. Сборник научных работ в честь 70-летия лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора, доктора исторических наук Владимира Никифоровича Станко. – Одесса-Терновка: Друк, 2007. – С. 147-153.
 19. The Mesolithic Settlement of the Lower Danube-Prut-Dniester-South Bug interfluvials: The Early Mesolithic Assemblages // Atti Societa della Preistoria e Protostoria di Friuli-Venezia Guilia. – 2007. – XVI. – P. 13-28.
 20. О датировке гипотетического «черноморского потопа» и его археологических последствиях // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2008. – Вып. VIII. – С. 161-165.
 21. Нові радіовуглецеві дати стоянки Мирне // Наукові праці: Науково-методичний журнал МДГУ ім. П. Могили. – 2008. – Т. 83. – Вип. 70. Історичні науки – С. 33-37 (у співавторстві з В.Н. Станко, П. Бьяджі).
 22. Исследование каменного века долины реки Бакшалы: некоторые итоги и перспективы // Наукові праці: Науково-методичний журнал МДГУ ім. П. Могили. – 2008. – Т. 83. – Вип. 70. Історичні науки – С. 49-55 (в соавторстве с А.В. Главенчук, И.В. Пиструилом).
 23. Модель адаптації мезолітичного населення Середнього Дунаю // Наукові праці: Науково-методичний журнал МДГУ ім. П. Могили. – 2008. – Т. 87. – С. 159-170.
 24. Пам’яті Вчителя // Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – Вип. 19. – С. 456-462 (у співавторстві з О.А. Прігаріним).
 25. Абсолютна хронологія, шляхи та моделі неолітизації Південно-Східної Європи // Наукові записки Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. – 2009. – Т. 83. – С. 63-72.
 26. Возможности калибрования радиоуглеродных дат для позднепалеолитических стоянок Степного Причерноморья // Российская археология. – 2009. – № 2. – С. 115-121.
 27. Техника расщепления кремня стоянки Белолесье (Юго-Западная Украина) // Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию Н.Н. Гуриной. – СПб.: ИИМК РАН/МАЭ РАН, 2009.
 28. Розвиток народонаселення та стрімкі кліматичні події раннього голоцену у Південно-Східній Європі (XI – VІI тис. до н.е.) // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса, 2009. – Вип. 3. – С. 24-31.
 29. The Flint Inventory of the Sabatynivka 1 site (Trypillіa B1) // Ten Years After: the Neolithic of Balkans as uncovered by the Last Decade of Research. – Timisoara, 2009. – P. 275-288.
 30. Holocene paleovegetation of South-Western Ukraine: a review // Rivista di archeologia. – 2009. – XXXI. – Р. 5-11 (у співавторстві з О. Виноградовою).
 31. Календарная хронология заселения Северо-Западного Причерноморья в первой половине голоцена (9700-5400 лет до н.э.) // Stratum plus. – 2010. – № 1. – C. 177-198 (в соавторстве с Е.И. Виноградовой).
 32. Спогади про Вчителя // Stratum plus. – 2010. – № 1.
 33. Нові технології просторової фіксації археологічних знахідок на прикладі Анетівського мікрорегіону // VIII Миколаївська обласна краєзнавча конференція «Історія, етнографія, культура: нові дослідження». – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2010. – С. 28-30.
 34. Палеоклиматы, палеогеография и освоение человеком Северо-Западного Причерноморья в раннем и среднем голоцене // Черноморский регион в условиях глобальных изменений климата: закономерности развития природной среды за последние 20 тыс. лет и прогноз на текущее столетие. – М.: Географический факультет МГУ, 2010. – С. 98-116 (в соавторстве с С.В. Ивановой, Е.Г. Кониковым, Е.И. Виноградовой).
 35. Радіовуглецева хронологія мезоліту Південно-Східної Європи // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2009. – Вип. 12. – C. 7-34.
 36. The late Mesolithic settlement of South-Western Ukraine // Atti Societa della Preistoria e Protostoria di Friuli-Venezia Guilia. – 2010. – XVII. – P. 24-100.
 37. The Mesolithic of the Northwestern Pontic Region: New AMS Dates for the Origin and Spread of the Blade and Trapeze Industries in Southeastern Europe // Eurasia Antiqua. – 2010. – 16. – P. 23-42 (у співавторстві з П. Бьяджі).
 38. Палеоэкология и культурная динамика. Голоцен Северо-Западного Причерноморья: Монография. – Saarbruken: Lap. Lambert Academic Publishing GmbH & KG, 2011. – 267 с. (в соавторстве с Виноградовой Е., Ивановой С.В.).
 39. Неолітична стоянка Мельнична Круча: історія дослідження та проблеми інтерпретації крем’яної колекції // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2011. – Вып. ІХ. – С. 181-188 (у співавторстві з Д.Л. Гаскевичем).
 40. Модели жизнедеятельности населения Северо-Западного Причерноморья и климатические аномалии (6200-2000 лет до н.э.) // Stratum рlus. – 2011. – № 2. – C. 101-140 (в соавторстве с С.В. Ивановой, Е.И. Виноградовой).
 41. Привласнювальна економіка палеоліту та мезоліту на теренах України // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження в двох томах. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Т. 1. – С. 13-31.
 42. Новые материалы каменного века из долины р. Кучурган // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – 2011.– Вып. 12. – С. 252-278.
 43. Колебания уровня Черного моря и адаптационная стратегия древнего человека за последние 30 тысяч лет // Геология и полезные ископаемые мирового океана. – 2011. – № 2 (24). – С. 61-94 (4 співавтори).
 44. The issue of the «Steppe Neolithic» in the northwestern Black Sea area // Abstract Volume of INQUA 501 Seventh Plenary Meeting and Field Trip «Caspian – Black Sea – Mediterranean Corridor During the Last 30 ky: Sea level change and human adaptive strategies». – Odessa: Astroprint, 2011. – Р. 116-118.
 45. Новые материалы к геоморфологии и стратиграфии Буджака // Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. – Одесса: СМИЛ, 2012. – С. 218-222 (в соавторстве с Чепалыгой А.Л., Кадуриным С.В., Лосевым И.А.).
 46. Об интерпретации металлических артефактов эпохи палеометалла // Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко. – Одесса: СМИЛ, 2012. – С. 240-244 (в соавторстве с С.В. Ивановой, Е.И. Виноградовой).
 47. Керамічна «праска» з поселення Сабатинівка 1 // Аркасівські читання: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2012 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 69-70 (у співавторстві з Г.О. Олійник, О.С. Сінельніковим).
 48. Предварительные итоги археологических разведок памятников каменного века на Раздельнянской равнине и проблема «степного неолита» Северо-Западного Причерноморья // Stratum Plus. – 2013. – № 2. – С. 283-296.
 49. The Neolithic sites of the Sivash Region (Southern Ukraine) // Atti Societa della Preistoria e Protostoria di Friuli-Venezia Guilia. – 2013. – XVIII. – Р. 7-31 (у співавторстві з М. Оленьковським).
 50. Стратиграфія багатошарового поселення Мельнична Круча (Середнє Побужжя) // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Північне Приазов’я в епоху кам’яного віку – енеоліту». – Мелітополь, 2013. – С. 62-66.
 51. Перспективы поиска палеолитических стоянок на шельфе Черного моря // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище Чорноморського регіону за останні 30 тис. років: від минулого до прогнозування майбутнього». – Одеса, 2013. – С. 48-51 (у співавторстві з С.В. Кадуріним).
 52. Проблеми топографічної прив’язки баз даних археологічних пам’яток (на прикладі Північно-Західного Причорномор’я) // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище Чорноморського регіону за останні 30 тис. років: від минулого до прогнозування майбутнього». – Одеса, 2013. – С. 52-54.
 53. Орнітоморфне брязкальце трипільської культури з півночі Одещини // Археологія. – 2014. – № 3. – С. 67-72 (у співавторстві з Денисюком В.Л., Поліщук Л.Ю.).
 54. Малоизвестные местонахождения каменного века и следы эпохи экстремальных затоплений в Буджаке // Stratum Plus. – 2014. – № 1. – С. 59-66 (в соавторстве с Чепалыгой А.Л.).
 55. The Neolithic Obsidians from southeastern Ukraine: first characterization and provenance determination // Anadolu. – Ankara, 2014. – № 40. – Р. 1-20 (with Biagi P., Gratuze B., Tubolzev O.V., Popandopulo Z.H.).
 56. Проблема техніко-типологічних критеріїв розрізнення мезолітичних та неолітичних кременевих колекцій в Північно-Західному Причорномор’ї // «Записки історичного факультету» 25 випуск 2014: наукове видання. – Одеса, 2015. – С. 48-60.
 57. Крем’яні вироби з поселення Небелівка (за матеріалами розкопок 2014 р.) // Археологія. – 2015. – №. 1. – C. 51-60.
 58. The radiocarbon chronology of Shan-Koba rock-shelter, a late Paleolithic and Mesolithic sequence in the Crimean Mountains (Ukraine) // Diadora, Zadar. – 2015. – № 28. – P. 7-20 (with Biagi P., Khlopachev G.).
 59. Комплексные исследования оборонительных сооружений, производственных комплексов и остатков построек на трипольском поселении у села Небелевка // Stratum Plus. – 2015. – № 2 – С. 147-170 (соавторы: Видейко М.Ю., Чепмэн Дж., Бурдо Н.Б., Гайдарска Б., Церна С.В., Рудь В.С.).
 60. Mesolithic ‘Heritage’ and Neolithic in Southwest Ukraine // Southeast Europe before Neolithisation / H. Floss, R. Krauss (eds.). – Tuebungen, 2016. – P. 131-147.
 61. Zur Bandkeramik zwischen Pruth und Südlichen Bug / D. Kiosak, T. Saile, M. Debiec, S. Terna, M. Posselt // Praehistorische Zeitschrift. – 2016. – Vol. 91 (1). – P. 1-15.
 62. «Степовий вплив» та пам’ятки типу Сабатинівки 1 (за матеріалами поселення Шамраї) // Стародавнє Причорномор’я. – 2016. – Вип. XI. – С. 226-233.
 63. Поселение Завадовская балка I на р. Тилигул // Археологія та етнологія півдня Східної Європи. – Дніпро, 2016. – С. 199-208 (соавторы: Черниенко Ю.А., Божинский А.М., Михальцев Д.Д., Демченко О.В.).
 64. Des Alpes a mere Noire (Bulgarie, Roumanie et Ukraine) // Petrequin P., Gauthier E., Petrequin A-M. (Eds.) JADE. Objects-signes et interpretations sociales des jades alpines dans l’Europe neolithique. T. 3. – Charenton-le-Pont: Presses universitaires de Franche-Comte, 2017. – P. 467-489 (with Petrequin P., Errera M., Voinea V., Tsonev T., Turcanu S., Serbanescu D., Peresunchak O., Polischuk L., Chernakov D.).
 65. Description typologique des haches en jades alpins de Bulgarie, Roumanie et Ukraine // Petrequin P., Gauthier E., Petrequin A-M. (Eds.) JADE. Objects-signes et interpretations sociales des jades alpines dans l’Europe neolithique. T. 4. – Charenton-le-Pont: Presses universitaires de Franche-Comte, 2017. – P. 1362-1369 (with Petrequin P., Errera M., Voinea V., Tsonev T., Turcanu S., Serbanescu D., Peresunchak O., Polischuk L.).
 66. Степное население в Центральной Европе эпохи ранней бронзы, или путешествие туда и обратно // Генофонд. рф (гл. ред. Л.С. Клейн). Ч. 1. – Режим доступа: http://генофонд.рф/?page_id=27671; Ч. 2 – Режим доступа: http://генофонд.рф/?page_id=27749; Ч. 3 – Режим доступа: http://генофонд.рф/?page_id=278641 (соавторы: С.В. Иванова, А.Г. Никитин).
 67. Kamyane-Zavallia, the Easternmost Linear Pottery Culture Settlement Ever Excavated // Sprawozdania Archeologiczne. – 2017. – Vol. 69. – Р. 253-269.
 68. Zwei Magnetometerprospektionen auf ukrainischen Fundstellen des Cucuteni – Tripolje Komplexes an Dnjestr und Sudlichen Bug // Archaeologisches Korrespondenzblatt. – 2017. – H. 46/2. – 465-477 (with Saile T., Posselt M., Debiec, M., Tkachuk T.).
 69. Логистика кремнеобработки болградского варианта культуры Гумельница (по материалам поселений Орловка-Картал и Чалык) // Stratum Plus. Chisinau, Moldova. – 2017. – № 2. – С. 57-74 (соавторы: Говедарица Б., Манзура И.).
 70. Кременевий інвентар культури лінійно-стрічкової кераміки на півночі Одещини (за матеріалами поселення Кам’яне-Завалля, роботи 2014-го року) // Записки історичного факультету. – 2017. – Вип. 28. – С. 16-32.
 71. Preliminary results of excavations at the multilayer Kamyana Mohyla 1 site (2011-2012) // Archaeology and Paleoecology of the Ukrainian Steppe. – Kyiv: IA NAS Ukraine, 2017. – Р. 28-50 (співавтори: Н. Котова, О. Тубольцев, Л. Спіцина, С. Махортих, В. Тіннер, Е. Нільсен, В. Джос).
 72. Vegetation shifts at the monumental Ukrainian site of Kamyana Mohyla during the Neolithization period // Archaeology and Paleoecology of the Ukrainian Steppe. – Kyiv: IA NAS Ukraine, 2017. – Р. 51-65 (співавтори: Е. Гобет, К. Швьорер, Ж. ван Льойвен, С. Вахаб, Е. Нільсен, Н. Котова, С. Махортих, В. Тіннер).
 73. Chronology of the north-west Pontic area: common baseline for climatic and archaeological records (Mesolithic and Neolithic settlements). // Archaeology and Paleoecology of the Ukrainian Steppe. – Kyiv: IA NAS Ukraine, 2017. – Р. 146-172 (співавтор: О. Виноградова).
 74. Маятниковые миграции в Циркумпонтийской степи и центральной Европе в эпоху палеометалла и проблема генезиса ямной культуры // Археологія і давня історія України. – 2018. – Вип. 1 (26). – С. 101-146 (соавторы: Иванова С.В., Никитин А.Г.).
 75. Glacial and post-glacial adaptations of hunter-gatherers: Investigating the late Upper Paleolithic and Mesolithic subsistence strategies in the southern steppe of Eastern Europe // Quaternary International. – 2018. – Vol. 465. – P. 192-209 (співавтори: К. Кітагава та ще 17 осіб).
 76. Гнила Скеля – нове поселення культури лінійно-стрічкової кераміки // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт, присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 57-63.
 77. Нові матеріали до історії археологічного вивчення Південного Побужжя / Л.Ю. Поліщук, Д.В. Кіосак // Стародавнє Причорномор’я. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – Вип. ХІІ. – С. 436-445 (співавтор: Л.Ю. Поліщук).
 78. The Finds // Early urbanism in Europe: The case of the Trypillia mega-sites / Gaydarska B. (Ed.). – Durham University. Berlin, Boston: De Gruyter. – P. 259-409 (співавтори: Gaydarska B., Nebbia M., Chapman J., Caswell E., Arbeiter S., Ovchinnikov E., Gaskevych D., Lazar C., Ignat T., Boyce A., Dolan A., Newton J., Belenko M., Berquist T., Craig O., Robson H., von Tersch M., Lucquin A., Toth Z., Choyke A., Orton D., Nottingham J., Rainsfotd-Betts G., Hosking K., Millard A., Pashkevych G.).
 79. Revisiting the chronology of two Neolithic sites in Eastern Europe: new radiocarbon dates from Melnychna Krucha and Kamyane-Zavallia (Southern Buh region, Ukraine) // Revista archeologica. – 2018. – XIV (2). – Р. 116-131 (співавтор: Salavert A.).
 80. Крем’яні індустрії ранньоземлеробських суспільств Карпато-Дніпровського регіону: соціальний контекст та організація виробництва. Монографія. – Одеса: Одеський національний університет, 2019. – 462 с.
 81. Кремнеобрабатывающая мастерская в археологических остатках поселения культуры линейно-ленточной керамики Цыра (Молдова) // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – Одесса, 2019. – Вып. 14. – С. 72-85 (соавтор: М.А. Лобанова).
 82. The last hunter-gatherers and early farmers of the middle Southern Buh river valley (Central Ukraine) in VIII-V mill. BC. // Radiocarbon. – 2020. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1017/RDC.2020.120 (співавтори: Kotova N., Tinner W., Szidat S., Nielsen E., Brugger S., de Capitani A., Gobet E., Makhortykh S.).
 83. Multi-proxy Archaeobotanical Analysis from Mesolithic and Early Neolithic Sites in South-west Ukraine // Environmental Archaeology. – 2020. – Р. 1-14. – Режим доступу: https://doi.org/10.1080/14614103.2020.1746879 (співавтори: Salavert A., Gouriveau E., Messager E., Lebreton V.).
 84. A complex rock art object in the Ukrainian steppe // Rock Art Research: The Journal of the Australian Rock Art Research Association (AURA). – 2020. – Vol. 37, № 2. – Р. 167-183. (співавтори: Radchenko S., Kotova N., Nykonenko D., Dzhos V., Volkov A., Tuboltsev O.).
 85. Rapid climatic event 8200 cal BP and social dynamics in North-Western Pontic region // Vita Antiqua. – 2020. – № 12. – P. 31-39 (співавтори: Ivanova S., Matviishyna Zh.).
 86. Нові дані до хронології стратифікованого поселення Сабатинівка І // Емінак: науковий щоквартальник. – 2021. – № 1 (33). – С. 67-81 (співавтор: Секерська О.).
 87. Innovations of Beginning of VI Millennium BC in the Northern Pontic Steppe // Open Archaeology. – 2021. – Vol. 7. Issue 2. – P. 1-21 (співавтори: Kotova N., Demchenko O.).
 88. Николай Петрович Оленковский и первобытная археология Нижнеднепровского региона // Stratum Plus. – 2021. – № 1. – С. 367-370 (соавтор: Дзиговский А.Н.).
 89. 3-D pit: Linear pottery culture long pit reconstructed through point-cloud analysis // Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. – 2021. – Vol. 21. – e00188 (співавтор: Radchenko S.).
 90. Проблема стратиграфии поселения Сабатиновка І и природные условия на Южном Буге в энеолите–позднем бронзовом веке // Stratum Plus. – 2021. – № 2. – С. 31-52 (соавторы: Лобанова М.А., Матвиишина Ж.Н.).
 91. The last hunter-gatherers and the early farmers of the middle Southern Buh river valley (Central Ukraine) in VIII-V mill. BC // Radiocarbon. – 2021. – № 63 (1). – P. 121-137 (співавтори: Kotova N., Tinner W. and other).
 92. Multi-proxy Archaeobotanical Analysis from Mesolithic and Early Neolithic Sites in South-west Ukraine // Environmental Archaeology. – 2021. – № 26:3. – Р. 349-362 (співавтори: Salavert A., Gouriveau E. and other).
 93. Lithic industry of two Linearbandkeramik sites in Moldova (Nicolaevca V and Ţâra II) // Sprawozdania Archeologiczne. – 2021. – Т. 73, № 1. – S. 303-330 (співавтори: Debiec M., Saile T., Terna S.).
 94. До абсолютної хронології найсхідніших поселень культури лінійно-стрічкової кераміки // Стародавнє Причорномор’я / ред. І.В. Нємченко. – Одеса: ОНУ, 2021. – Вип. ХІІІ. – С. 187-196.

Коментувати не дозволено.